در بسيارى از افراد داراى علائم سوزاک که در آنها باکترى نيسرياگونوره‌آ يافت نمى‌شود، علت ايجاد عفونت ممکن است کلاميديا تراکوماتيس يا اوره پلاسما اوره ليتيکوم باشد. اين عفونت‌ها التهاب غيراختصاصى پيشابراه يا التهاب پيشابراه غيرسوزاکى خوانده مى‌شوند، زيرا نمى‌توان عامل بيمارى را مشخص کرد. در حال حاضر با روش‌هاى آزمايشگاهى خاصى مى‌توان اين موجودات ذره‌بينى را مشخص کرد و تصور مى‌شود که اين عفونت‌ها شايع‌ترين بيمارى‌هاى مقاربتى هستند.


احساس سوزش هنگام دفع ادرار در مردان خفيف‌تر از سوزاک است و ترشح از آلت ممکن است شفاف يا اندکى زرد باشد. صبح‌ها وقتى که روى آلت دلمه مى‌بندد و لباس زير آلوده مى‌‌شود به‌راحتى مى‌توان به‌وجود ترشح پى‌ برد. علائم معمولاً ۷ تا ۲۸ روز بعد از تماس جنسى ظاهر مى‌شوند.


در زنان نيز اين علائم خفيف‌تر از سوزاک است. عفونت حلق و مقعد ممکن است بعد از فعاليت جنسى از طريق دهان و يا مقعد با شريک جنسى مبتلا به عفونت، در زنان و مردان بروز کند.


عفونت‌هاى کلاميديا به‌دليل امکان بالقوهٔ بروز بيمارى التهابى لگن در زنان بسيار شديدتر از مردان است. اگر اين موجودات ذره‌بينى به داخل لوله‌هاى رحمى يا شکمى صعود کنند، يک عفونت حاد شکمى همراه با درد لگنى و تب بالا ممکن است ايجاد شود. در درصد بالائى از اين زنان عفونت باعث اثر نامطلوب و بسته شدن لوله‌هاى رحمى مى‌شود و به نابارورى مى‌انجامد. امکان ايجاد حاملگى داخل لوله‌‌اى نيز افزايش مى‌يابد به‌طورى که در آن جنين در خارج از رحم شروع به رشد مى‌کند و باعث ايجاد و درد و احتمالاً خونريزى مهلک مى‌شود. زنان مبتلا به عفونت‌هاى کلاميديائى در ۶۰ درصد موارد اين عفونت را به نوزادان خود نيز انتقال مى‌دهند.

درمان

اغلب عفونت‌ها به‌طور مؤثرى با تتراسيکلين يا داکسى‌سيکلين خوراکى به ‌مدت ۷ روز درمان مى‌شوند. ادامه مصرف دارو در طى دوره تجويز شده به‌طور کامل براى جلوگيرى از عود اهميت دارد. در طى اين مدت بايد از کليهٔ فعاليت‌هاى جنسى خوددارى کرد. در اين مورد نيز آزمايش سرم‌شناسى براى سيفليس بايد بايد ۳ ماه بعد از درمان، انجام شود. بايد به کليهٔ افرادى که تازگى با فرد بيمار تماس جنسى داشته‌اند اطلاع داده شود که آنها نيز نياز به درمان دارند.