بيمارى تريکوموناس توسط انگل تک‌سلولى تريکوموناس واژيناليس ايجاد مى‌شود. اين انگل شايع‌ترين علت التهاب مهبل در زنان است که با ترشح کف‌آلود زرد مايل به سبز، ضايعات دردناک ناحيهٔ واژن و ران‌ها، سوزش ادرار و آميزش جنسى دردناک مشخص مى‌شود. مردان معمولاً حاملان بدون علامت هستند، اگرچه ممکن است دجار سوزش ادرار و ترشح کف‌آلود مختصر از آلت که اکثراً هنگام صبح مشهود است، شوند.

درمان

يک بار مصرف مترونيدازول معمولاً زنان را درمان مى‌کند. مردان بايد هفت روز تحت درمان باشند. با کليهٔ کسانى که تازگى با فرد بيمار تماس جنسى داشته‌اند بايد براى معاينه و درمان تماس گرفته شود. تا معالجه شدن عارضه بايد از آميزش جنسى خوددارى شود.