سيفليس اوليه

ضايعهٔ اوليه در سيفليس شانکر خوانده مى‌شود. اين ضايعه يک زخم کوچک بدون درد است که به‌صورت يک زخم قرمز با حاشيهٔ سفت روى جسم آلت، فرج، لب‌ها، مقعد، مهبل، يا دهان (بسته به موضع تماس جنسي) تظاهر مى‌کند اين ضايعات اوليه ظرف ۳ تا ۴ هفته بعد از تماس ظاهر مى‌شود و معمولاً طى ۴ تا ۸ هفته بهبود مى‌يابد. غدد لنفاوى موضعى اغلب بزرگ مى‌شوند ولى دردناک نيستند. چون شانکر خونريزى نمى‌کند و بدون درد است اغلب مورد بى‌توجهى قرار مى‌گيرد و به اين ترتيب زمينه براى شروع مرحله دوم فراهم مى‌شود.

سيفليس ثانويه

بثورات پوستى بعد از ظهور شانکر ايجاد مى‌شوند و هنگام بروز آنها شانکر در حال بهبودى است. اين بثورات که بدون خارش هستند اغلب روى کف دست‌ها، کف پاها، بازوها، تنه و داخل دهان بروز مى‌کنند. آنها به رنگ قهوه‌اى روشن يا مسى (در سياه‌پوستان به‌صورت رنگدانه)، اندکى برجسته و گرد هستند. مو ممکن است بريزد و نواحى گرد بدون مو شبيه بيد خوردگى باقى بماند. در طى مرحله دوم که ۳ تا ۴ هفته طول مى‌کشد تب، دردهاى عضلاني، درد مفصلى و سفتى گردن شايع است. تقريباً هر عضوى از بدن ممکن است گرفتار شود.

سيفليس نهفته

ضايعات پوست و لب ممکن است ظرف دو سال اول بعد از عفونت سيفليسى دوباره ظاهر شوند و اينها نيز عفونى هستند. با وجود اين بعد از گذشت دو سال ضايعات پوستى معمولاً دوباره ظاهر نمى‌شوند و عفونى بودن بيمارى خاتمه مى‌يابد.

سيفليس ديررس يا ثالثيه

حدود يک‌سوم بيماران درمان نشده اغلب چندين سال بعد از عفونت اوليه دچار سيفليس ثالثيّه مى‌شوند. هر عضوى از بدن ممکن است مبتلا شود ولى عروق خونى و مغز شايع‌ترين نقاط درگير هستند. آسيب مغزى با زوال عقل، ضعف، و گام‌هاى نامتعادل مشخص مى‌‌شود به همين دليل نام ديگر آن فلج خفيف عمومى است. در اين مرحله تشخيص بيمارى ممکن است مشکل باشد.

تشخيص

سيفليس اوليه با يافتن اسپيروکت در زخم شانکر تشخيص داده مى‌شود. در سيفليس ثانويه و ثالثيّه آزمايش‌هاى خونى قابل اعتماد متعددى براى نشان دادن ترپونما پاليدوم وجود دارد.

درمان

درمان کليه مراحل سيفليس پنى‌سيلين است. اگر به پنى‌سيلين حساسيت داريد مى‌توان اريترومايسين را جايگزين آن کرد. اکثر بيماران مبتلا به مراحل ابتدائى سيفليس ۶ تا ۱۲ ساعت بعد از شروع دورهٔ درمان آنتى‌بيوتيکى دچار عارضه‌‌اى به نام ”واکنش هرکس هايمر“ مى‌شوند. علائم آن عبارتند از: تب، سردرد، تعريق، و دردهاى عضلانى که حدود ۲۴ ساعت طول مى‌کشد. علت بروز اين عارضه نابودى گستردهٔ اسپيروکت‌هاى عفونت‌زا توسط آنتى‌بيوتيک است.


بيماران درمان شده بايد تحت‌نظر دقيق پزشک باشند تا از بهبودى کامل آنها اطمينان حاصل شود. به کليهٔ افرادى که تازگى با فرد بيمار تماس جنسى داشته‌اند بايد اطلاع داده شود که معاينه و درمان آنها ضرورى است. فعاليت‌هاى جنسى بايد تا درمان کامل به تعويق افتد. بيماران مبتلا به سيفليس ثالثيه ممکن است نياز به معاينات ادوارى در طول زندگى خود داشته باشند.