سکتهٔ مغزى هنگامى رخ مى‌دهد که يکى از عروق خونى مغز مسدود يا پاره شود. علائم به ميزان زيادى به بزرگى رک مبتلا و محل قرار گرفتن آن بستگى دارد. علائم شايع شامل يک يا چند مورد از اين حالت‌ها است: از دست رفتن هوشياري، فلج، ضعف، اشکال در تکلم، تارى ديد و سردرد.


اگر به بروز سکتهٔ مغزى مشکوک هستيد:


ـ يک آمبولانس خبر کنيد.


ـ بيمار را مطمئن کنيد که کمک در راه است.


ـ اگر بيمار بيهوش است سر او را کمى به‌سمت عقب متمايل کنيد و تنفس و نبض او را بررسى نمائيد.


ـ در کنار بيمار بمانيد.


ـ از دادن خوراکى يا نوشيدنى به بيمار خوددارى کنيد. براى توضيحات بيشتر در مورد سکتهٔ مغزى به مبحث اختلالات عروقى دستگاه عصبى (سکتهٔ مغزي) را ببينيد.