از حال رفتن (که در پزشکى به‌عنوان سنکوپ شناخته مى‌شود) در اثر کاهش ناگهانى جريان خون مغز ايجاد مى‌شود و معمولاً علت آن افت موقتى برون‌ده قبلى است. اين فقدان هوشيارى معمولاً زودگذر است و به محض آنکه بيمار دراز بکشد يا زمين بخورد، جريان خون طبيعى به قلب بازمى‌گردد و جريان خون مغز برقرار مى‌شود. در افراد سالم از حال رفتن به چند دليل روى مى‌دهد که عبارتند از: فشارهاى هيجاني، درد، تب و گرسنگي. ممکن است بيمارى‌هاى زمينه‌اى مهمى مثل بيمارى قلبي، اختلالات گوش داخلي، بيمارى قند يا واکنش‌هاى داروئى دخيل باشند ولى معمولاً علت‌ها خوش‌خيم هستند.


ـ اگر شخصى در حضور شما از حال رفت به او کمک کنيد دراز بکشد و سعى کنيد از زمين خوردن و صدمه ديدن او جلوگيرى کنيد.


ـ در صورت بروز استفراغ سر بيمار را به يک طرف بگردانيد و دهان او را پاک کنيد.


ـ لباس‌هاى تنگ را شل کنيد و پاها را بالا ببريد. نمک‌هاى بودار (فرآورده‌هاى مختلفى که بر مبناى خاصيت نشاط‌آورى آمونياک تهيه شده‌اند ـ م.) که احتمالاً در دسترس نيستند، مزيتى بر انتظار براى بازگشت هوشيارى ندارند.


ـ به‌ نبض و تنفس بيمار توجه کنيد و از وجود آنها مطمئن شويد در صورت فقدان آنها عمليات احياء قلبى ريوى را در صورتى‌که براى انجام آن آموزش ديده‌ايد، اجراء کنيد.


ـ آب روى صورت بيمار نريزيد. اگرچه اين اقدام عملاً مؤثر است ولى براى فردى که از حال رفته خوشايند نيست و روش احياء مؤثرى محسوب نمى‌شود.


ـ بعد از به هوش آمدن فرد او را به سرعت بلند نکنيد. براى بهبودى زمان لازم است.


ـ اگر به هوش آمدن فرد خيلى کُند است يا مکرراً از حال مى‌رود با پزشک تماس بگيريد.


ـ اگر احساس از حال رفتن و سرگيجه کرديد، فوراً براى پيشگيرى از زمين خوردن دراز بکشيد. سراسيمه نشويد و براى بازگشت به فعاليت عادى زياد عجله نکنيد. به منظم بودن نبض خود دقت کنيد. اگر نبض نامنظم بود و يا در مورد علت گيج شدن خود مطمئن نيستيد به پزشک مراجعه کنيد.