بريدگى‌ها

بريدگى‌هاى کوچک را با آب جارى بشوئيد سپس آن را با آب و صابون تميز کنيد. از پانسمان با گاز استريل يا چسب زخم استفاده کنيد. در صورت آلوده يا خيس شدن پانسمان آن را عوض کنيد. براى ترميم بريدگى سطحى دو تا سه روز کافى است. پوست چروکيده و سفيد زير پانسمان نشانهٔ آن است که پانسمان خيس‌شده يا به مدت طولانى روى موضع مانده است. استفاده از محلول‌هاى ضدعفونى‌کننده مثل يُد و مرتيولات (Merthiolate) ضرورى نيست.


بريدگى‌هاى بزرگ يا عميق را بپوشانيد و براى توقف خونريزى محکم فشار دهيد. از تورتيکه (رگ‌بند) فقط هنگامى استفاده کنيد که با اعمال فشار، خون بند نيايد. آن را با باند ببنديد و براى بخيه زدن، واکسن کزاز و بررسى زخم به پزشک مراجعه کنيد.

زخم‌هاى سوراخ‌کننده

زخم‌هاى سوراخ‌کننده که در اثر سوزن يا جسم سوراخ‌کنندهٔ نيز ايجاد مى‌شود ممکن است براى شستن باکترى‌ها به اندازهٔ کافى خونريزى نکند. مى‌توان با فشردن ملايم اطراف زخم خونريزى را تحريک کرد. سپس آن را با آب و صابون بشوئيد و با گاز پانسمان کنيد. اگر زخم عميق است زخم را باز بگذاريد و هر روز آن را بشوئيد و پانسمان کنيد. اگر در طى پنج سال گذشته واکسن کزاز نزده‌ايد و يا نمى‌دانيد آخرين واکسن کزاز را چه وقت تزريق کرده‌ايد با پزشک خود مشورت کنيد. در صورت ايجاد عفونت، زخم قرمز، متورم و دردناک مى‌شود. به پزشک مراجعه کنيد، او ممکن است آنتى‌بيوتيک تجويز کند.


زخم‌هاى سوراخ‌کننده دست مخصوصاً اهميت دارند زيرا عفونت ممکن است به سرعت در لايه‌هاى مختلف بافتى گسترش يابد، فوراً به پزشک مراجعه کنيد. هر زخم سوراخ‌کننده به سر، قفسه سينه يا شکم به‌علت امکان آسيب‌ داخلي، نيازمند مراقبت‌هاى فورى پزشکى است.

کوفتگى‌ها

از کمپرس سرد (مثل يخ پيچيده در حوله) به مدت نيم ساعت براى برطرف کردن درد و به حداقل رساندن تورم استفاده کنيد. اگر پوست پاره شده است يا آن مثل يک بريدگى يا خراشيدگى برخورد کنيد. براى زخم‌هاى ناشى از فشارهاى پيچشى و صدمات پرهٔ دوچرخه به پزشک مراجعه کنيد.

تاول‌ها

تاول‌ها در اثر مالش زياد پوست گرم و مرطوب ايجاد مى‌شود. در ضمن اکثر تاول‌ها در زندگى روزمره روى دست يا پا بروز مى‌کنند. تاول‌ها هنگامى به‌وجود مى‌آيند که سايش نهايتاً باعث جدائى لايه فوقانى (روپوست) از زير پوست مى‌شود و در فضاى بين آن دو مايع تجمع مى‌يابد.


بهترين درمان براى اول پاره نشده تميز کردن ملايم آن با آب و صابون و پوشاندن آن را با باند است. براى جلوگيرى از آسيب بيشتر از پوشش‌هاى محافظ ديگر (دستکش، جوراب) استفاده کنيد. اکثر تاول‌ها را نبايد پاره کرد زيرا مايع آن به‌طور طبيعى جذب خواهد شد و پوست سالم از بروز عفونت جلوگيرى مى‌کند. اگر تاول روى پا يا در ناحيه‌اى که نمى‌توان آن را از سايش بيشتر محافظت کرد، ايجاد شود، آن را کاملاً با آب و صابون بشوئيد. يک سوزن را روى شعله ضدعفونى کنيد و تاول را از کنار آن درست بالاى محل اتصال با پوست سالم، سوراخ کنيد. پوست روى آن را برنداريد. لايه بالا و پائين به‌هم چسبيده و به زودى ترميم مى‌شود. اگر لايهٔ بالائى خودبه‌خود برداشته شد، ناحيه را با آب و صابون بشوئيد و تاول را با باند پانسمان کنيد. به‌کار بردن پماد آنتى‌بيوتيک براى تاول باز توصيه مى‌شود ولى ضرورى نيست. در صورت بروز درد، چرک، تورم، خطوط قرمز رنگ اطراف تاول، تب يا تورم غدد لنفاوى که نشانهٔ عفونت گسترش يابنده در عمق است، با پزشک خود مشورت کنيد.