تب منقوط کوه‌هاى راکى به‌وسيلهٔ ريکتزيا (موجود ذره‌بينى کوچى که از لحاظ اندازه بين باکترى‌ها و ويروس‌ها قرار دارد) ايجاد مى‌شود. اين عارضه توسط نيش کنه منتقل مى‌شود و در کاليفرنيا، ماساچوست و لانگ‌آيلند از مناطق کوهستانى غرب (که نام بيمارى از آنجا گرفته شده است) شايع‌تر است. علائم عبارتند از: شروع ناگهانى سردرد شديد، دردهاى عضلاني، ضعف، لرز و تب بالا که تقريباً دو روز بعد از گزيدگى کنه بروز مى‌کنند. در حدود روز چهارم بثوراتى به شکل نقاط يا لکه‌هاى قرمز مسطح روى مچ پا، مچ دست، کف دست، و کف پا ايجاد مى‌شوند و به‌تدريج به بقيهٔ نقاط بدن انتشار مى‌يابند.


درمان

درمان فورى با تتراسيکلين از آسيب شديد کليه‌ها، کبد، ريه‌ها و خون که در صورت عدم درمان ايجاد مى‌شود، جلوگيرى مى‌کند. پيشگيرى مستلزم بررسى دقيق و زدودن کنه‌ها بعد از مواجهه با آنها در جنگل‌ها و مناطق زيستى آنها است. اگر کنه‌اى يافتيد که محکم به پوست شما چسبيده است آن را همان‌طور که در مبحث گزيدگى کنه توضيح داده شده است از خود جدا کنيد و براى تعيين لزوم مصرف آنتى‌بيوتيک پيشگيرانه به پزشک مراجعه کنيد.