اگرچه شپش‌ها معمولاً با فقر و شرايط نامطلوب زندگى همراه هستند ولى مى‌توانند افراد را در هر طبقهٔ اجتماعى به‌ويژه کودکان را در ناحيه سر آلوده کنند. شپش‌ها سه نوع آلودگى ايجاد مى‌کنند که عبارتند از: شپش سر، شپش تنه، شپش عانه.


شپش سر در ميان کودکان دبستانى و افراد بزرگترى که در اقامتگاه‌هاى پرجمعيت زندگى مى‌کنند، شايع‌تر است. شپش سر از طريق تماس فردى و اشيائى مثل شانه و کلاه انتقال مى‌يابد. تخم‌هاى شپش رشک ناميده مى‌شوند و به‌صورت اجسام بيضوى خاکسترى رنگ به ساقهٔ موها مى‌چسبند. شپش‌ها را مى‌توان با شيوع کمتر در پس سر و پشت گوش‌ها يافت. در اين عارضه خارش شديد و التهاب پوستى ناشى از خاراندن شايع است.


شپش تنه معمولاً در بين افرادى که در شراى غيربهداشتى و شلوغ زندگى مى‌کنند، يافت مى‌شوند. رشک‌ها روى موهاى بدنى يافت مى‌شوند ولى شپش بالغ در درز لباس‌ها زندگى مى‌کند. گزيدگى‌هاى کوچک قرمزرنگ اغلب روى شانه‌ها، کفل‌ها، و شکم يافت مى‌شوند.


شپش عانه نسبتاً بزرگ و به اندازهٔ يک کنهٔ کوچک است و رنگ آن قهوه‌اى تيرهٔ مايل به سياه است. رشک‌ها را مى‌توان به ‌راحتى در قاعدهٔ ساقهٔ موهاى عانه پيدا کرد. انتقال معمولاً از راه مقاربت است.

درمان

درمان ارجح براى کليه انواع شپش پوشاندن محل ضايعه با کرم پرمترين ۱ درصد (نيکس، ريد، تريپل X) است. اين کرم را مى‌توان بدون نسخه خريدارى کرد. اين دارو بعد از استفاده از شامپو و استحمام به‌کار مى‌رود و به ‌مدت ۱۰ دقيقه در محل مى‌ماند و سپس شسته مى‌شود. برداشتن رشک‌ها ضرورى نيست. به ‌خاطر داشته باشيد که احتمال عود وجود دارد مگر آنکه شپش‌ها و رشک‌هاى درون لباس و رختخواب با شستشو از بين برود.


کليهٔ اعضاء خانواده بايد به‌طور هم‌زمان درمان شوند. شريک‌هاى جنسى بايد حتماً درما شوند وگرنه آلودگى مجدد بسيار متحمل است.