کلوئيد اثر به‌جا مانده از زخم‌پوستى است که بيش از حد بزرگ مى‌شود و باعث تغيير شکل پوست مى‌گردد. اين عارضه در سياه‌پوستان شايع‌تر است و علت بروز آن ناشناخته است.



کلوئيدها معمولاً در اثر اقدامات جراحى ايجاد مى‌شوند، ولى اين عارضه مى‌تواند در اثر آسيب‌ديدگى‌هاى جزئى مثل سوراخ‌ کردن نرمهٔ گوش و خراشيدگى نيز پديد آيد.

درمان

کلوئيدها بى‌ضرر هستند و درمان آنها تنها در مواردى‌که از نظر زيبائى مشکل‌ساز شوند، ضرورت مى‌يابد. اين عارضه با تزريق استروئيد يا پرتودرمانى معلاجه مى‌شود. بعد از انجام اين درمان‌ها کلوئيدها ممکن است کوچک شوند يا از بين بروند. بعضى از کلوئيدها خودبه‌خود برطرف مى‌شوند. اين عارضه را نمى‌توان با قطع سادهٔ آن درمان کرد، زيرا احتمال اينکه اثر زخم جديد کلوئيد ديگرى ايجاد کند، وجود دارد. کلوئيدها را مى‌توان در برخى موارد از طريق جراحى برداشت و هنگام ترميم جاى براى جلوگيرى از تشکيل مجدد، آنها را با استروئيدها يا پرتودرمانى معالجه کرد.