آبله‌مرغان توسط گروه ديگرى از ويروس تبخال به نام وارسيلازوستر ايجاد مى‌شود. اين عارضه در کودکان خردسال شيوع بيشترى دارد، اگرچه بزرگسالانى که در کودکى به آبله‌مرغان دچار نشده‌اند نيز مستعد ابتلاء به اين بيمارى هستند. بثورات جلدى ۱۰ تا ۱۴ روز بعد از تماس ظاهر مى‌شوند. کودکان ديگرى در خانواده يا جامعه که مبتلا به آبله‌مرغان باشند، اغلب وجود دارند. برخى از کودکان آبله‌مرغان را از بزرگسالان مبتلا به زونا (هرپس زوستر) که توسط همان ويروس ايجاد مى‌شود، گرفته‌اند. ۱ تا ۳ روز قبل از ظهور تاول‌ها معمولاً تب و درد وجود دارد. بروز تاول‌ها عمدتاً از صورت و تنه شروع مى‌شود. اين تاول‌ها خارش زيادى دارند و ظرف ۲ تا ۵ روز رويه مى‌بندند و در اين هنگام تعداد بيشترى از اين ضايعات در بازوها و پاها ايجاد مى‌شوند. اگر اين تاول‌ها عفونى شوند، ممکن است بعد از بهبودى اثر زخم فرو رفته‌اى باقى گذارند. اين ضايعات معمولاً در بالغان خارش کمترى ايجاد مى‌کنند ولى تب علائم جسمانى معمولاً شديدتر از کودکان است.


يک بار ابتلاء به آبله‌مرغان براى تمام عمر ايمنى مى‌دهد. ويروس وارسيلا مانند ويروس تبخال ساده بعد از عفونت اوليه عقب‌نشينى مى‌کند و در عقده‌هاى عصبيب جايگزين مى‌شود. در صورتى‌که بعداً دوبارهٔ ظاهر شود به‌صورت زونا (هرپس زوستر) خواهد بود.

درمان

تب را مى‌توان با استامينوفن (به کودکان آسپيرين مشابه) درمان کنيد. در صورت شديد بودن خارش، وان آب ولرم حاوى پودر آرد جو دوسر (مثل آوينويث) تسکين‌دهنده است. بزرگسالان با آسيکلووير خوراکى درمان مى‌شوند. براى ايمنى عليه آبله‌مرغان در حال حاضر واکسن‌هائى ارائه شده‌اند. از پزشک نظرخواهى کنيد.