پينه‌ها نواحى ضخيم شدهٔ پوستى هستند که در اثر اعمال فشار مکرر يا اصطکاک ايجاد مى‌شوند. اين ضايعات معمولاً روى دست‌ها و پاها ظاهر مى‌شوند ولى ممکن است در هر جا بروز کنند. مثال مشخص و رايج پينه‌هاى غيرعادي، مواردى است که زير چانه و استخوان‌هاى گردن نوازندگان ويلن ايجاد مى‌شوند.


ميخچه‌ها نواحى دردناکى هستند که از تراکم لايهٔ شاخى پوست به‌وجود آمده‌اند و معمولاً به‌علت کفش نامناسب در انگشتان پا ايجاد مى‌شوند. ميخچه‌هاى سخت در سطوح خارجى انگشتان پا و ميخچه‌هاى نرم بين انگشتان پا ايجاد مى‌شوند.

درمان

ساده‌ترين راه برداشتن ميخچه‌ها، سائيدن آن با سنگ پا هنگام استحمام است. اين ضايعات را همچنين مى‌توان با سوهان ناخن سائيد. از به‌کار بردن چاقو بايد خوددارى کرد، زيرا خطر بريده شدن عميق و ايجاد عفونت وجود دارد. اين ضايعات را همچنين مى‌توان با داروهاى تجزيه‌کنندهٔ لايهٔ شاخى پوست مثل اسيد ساليسيليک ۲۰ درصد در کولوديون (مثل وارت آف، ترکيب دبليوژل) يا با چسب‌هاى طبى اسيد ساليسيليک ۴۰ درصد درمان کرد.


با پرهيز از کفش‌هاى پاشنه بلند و تنگ معمولاً مى‌توان از بروز ميخچه جلوگيرى کرد. کفش‌هاى پاشنه بلند و چکمه‌هاى گاوچرانى‌ها از عوامل شايع اين عارضه هستند. در صورتى‌که روى صحنه نمايش کار مى‌کنيد و بايد کفش‌هاى مخصوص بپوشيد، از متخصص بيمارى‌هاى پا نظرخواهى کنيد.