اين نوع التهاب پوستى روى پاها بروز مى‌کند و معمولاً با خيز پا و وريدهاى واريسى همراه است. اين عارضه با التهاب مزمن و پوسته‌دار شدن و خشکى پوست مشخص مى‌شود و تمايل به ايجاد لکه‌هاى دائم قهوه‌اى رنگ دارد. در صورتى‌که به اين عارضه توجهى نشود، زخم‌هاى مزمنى ايجاد مى‌شود که به کندى بهبود مى‌يابند.


درمان

پاهاى خود را به‌طور ادوارى از سطح قلب خود بالاتر قرار دهيد تا تخليه وريدى تسريع شود و خيز پا کاهش يابد. پوشش‌هاى متنوعى براى زخم‌هاى پا ارائه شده‌اند. اين پوشش‌ها بايد توسط متخصص بيمارى‌هاى پوست تجويز شوند. از مصرف کرم‌ها و پمادها بدون تجويز پزشک خوددارى کنيد. اين مواد ممکن است با ايجاد التهاب پوستى تماس (به مبحث التهاب پوستى تماسى مراجعه کنيد). اين عارضه را وخيم‌تر کنند.