التهاب پوستى حلقوى (سکه‌اى)

اين نوع التهاب مزمن پوست به شکل ضايعات قرمز رنگ، پوسته‌دار، خارش‌دار و شبيه سکّه، روى اندام‌هاى انتهائي، کفل‌ها، و تنه ظاهر مى‌شود. علت آن ناشناخته است. اين عارضه اغلب با کورتيکو استروئيدهاى موضعى يا نوارهاى آغشته به کورتيزون درمان مى‌شود. بايد با يک متخصص بيمارى‌هاى پوست مشورت کنيد.