تعويض مفصل

اگر درد و ناتوانى شديد باشد، اغلب مى‌توان مفصل مبتلا را با يک مفصل مصنوعى ساخته شده از فلز يا تلفيقى از فلز و پلاستيک جايگزين کرد. تعويض مفصل موفقيت‌آميز در حال افزايش است، اگرچه در حال حاضر مطلوب‌ترين نتايج از تعويض مفاصل ران و زانو به‌دست آمده است. در مورد مراجعه به يک جراح شکسته‌بند براى انجام مشاوره، از پزشک نظرخواهى کنيد.