تصميم در مورد انتخاب بيمارستان براى بسترى شدن در اغلب موارد توسط پزشکى که برگزيده‌ايد، گرفته مى‌شود، و بستگى به‌جائى دارد که پزشک در آن امتياز بسترى کردن دارد. فرصت‌هاى مناسبى وجود دارد که شما پزشک خود را براساس محلى که در آن کار مى‌کند، انتخاب کنيد. اين تصميم مستلزم آن است که مطالبى در مورد بيمارستان‌هاى محل خود بدانيد. مثلاً اگر يک مرکز خوب زايمان در محل وجود دارد، ممکن است انتخاب يک متخصص زنان و زايمان که در اين مرکز کار مى‌کند، مناسب باشد، اگر شهر شما آن‌قدر خوش‌اقبال است که يک مرکز دانشگاهى در آن وجود دارد، ممکن است مايل باشيد که يکى از اعضاء هيئت پزشکى دانشگاه را انتخاب کنيد، به‌خصوص اگر مشکل پزشکى شما پيچيده باشد.


بيمارستان‌هاى دانشگاهى مزيت‌هاى متعددى نسبت به بيمارستان‌هاى ديگر دارند. پزشکان عضو معمولاً با آخرين روش‌هاى درمانى آشنا هستند، و توانائى‌هاى تشخيصى و درمانى وسيعى دارند. اغلب بيماران توسط بيش از يک پزشک معاينه مى‌شوند، به همين دليل احتمال ناديده گرفته شدن خطاها از معاينه توسط يک پزشک، کمتر است. درست است که شما ساعت شش صبح توسط گروهى دانشجو و دستيار پزشکى سفيدپوش محاصره مى‌شويد ولى به ياد داشته باشيد که آنها به خاطر سؤال کردن و فرا گرفتن آخرين مهارت‌هاى درمانى آنجا هستند و اگر مشکل پزشکى پيچيده‌اى داريد، اين براى شما فضاى نامطلوبى نيست. هر چه بيشتر در زمينهٔ مشکل درمانى شما نيرو صرف شود، بهتر است. در اينجا نکاتى است که بايد به خاطر داشته باشيد.


ـ اگر به شما يا يکى از اعضاء خانواده‌‌تان توصيه شد که يک اقدام درمانى پيچيده ـ مثل جراحى قلب باز ـ انجام دهيد، عاقلانه است بيمارستانى را پيدا کنيد که در منطقه يا کشور بيشترين موفقيت را در انجام اين عمل داشته است.


- اگر نمودار مرگ و مير بيماران مشابه شما در بيمارستان موردنظر از حد متوسط بالاتر است، مى‌توانيد علت را از پزشک جويا شويد.