به‌علت شيوع سرطان، اتخاذ يک شيوهٔ معقول براى کشف زودرس آن براى هر فردى اهميت دارد. بسيارى از سرطان‌ها قابل درمان هستند. با پيشرفت‌هاى زيادى که در سال‌هاى اخير صورت گرفته است، حدود نيمى از سرطان‌ها را مى‌توان ريشه‌کن کرد. با اين حال کشف زودرس بسيار مهم است، زيرا تقريباً تمام روش‌هاى درمانى در صورت کوچک بودن و گسترش نيافتن سرطان بهتر عمل مى‌کنند.