سرطان ريه

سرطان ريه را به‌وسيله پرتونگارى از قفسه سينه و بررسى نمونه خلط (سلول‌شناسى خلط) مى‌توان کشف کرد. متأسفانه در افرادى که در خطر بالاى ابتلاء به سرطان ريه هستند، سيگارى‌ها و آنها که در تماس با پنبهٔ نسوز هستند ـ استفادهٔ منظم از اين اقدامات بيمارى‌يابى به هيچ وجه نتوانسته است باعث نجات يافتن زندگى شود.


علت اين موضوع آن است که غده هنگامى کشف مى‌شود که قبلاً گسترش يافته است. معرفى اقدامى جهت بيمارى‌يابى زودرس سرطان ريه ارزشمند خواهد بود. اما در حال حاضر انجام پرتونگارى قفسهٔ سينه و سلول‌شناسى خلط براى کشف سرطان ريه به‌طور منظم توصيه نمى‌شود به‌عبارت ديگر اين اقدامات خطر مرگ در اثر سرطان ريه را کاهش نمى‌دهد. ولى اگر به‌علت وجود علائم اختصاصى (سرفه و خلط خوني) به سرطان يا ساير بيمارى‌هاى ريه مشکوک شديم، پرتونگارى قفسه سينه بايد انجام شود. در مورد لزوم اين پرتونگارى با پزشک خود مشورت کنيد.

سرطان دهان

تقريباً ۳۰ هزار بيمار مبتلا به سرطان دهان سالانه تشخيص داده مى‌شود. اين بيمارى به‌ويژه در افرادى که سيگار مى‌کشند، توتون مى‌جوند، انفيه مصرف مى‌کنند و يا علاوه بر توتون الکل مى‌نوشند، بيشتر ايجاد مى‌شود. بيمارى‌يابى براى سرطان دهان شامل معاينه سادهٔ دهان و گردن است که در معاينات منظم شما توسط پزشک يا دندانپزشک انجام مى‌شود. اين اقدام هزينه‌اى براى شما ندارد و در معاينه سالانه بايد انجام شود (در صورتى‌که پزشک يا دندانپزشک خود را سالانه ملاقات کنيد).

سرطان رحم

سرطان رحم در زنان مسنى که قبلاً رحم آنها برداشته نشده است، ايجاد مى‌شود. سرطان رحم به‌وسيلهٔ روشى به نام ”اتساع و کورتاژ“ (D & C) کشف مى‌شود که در آن جدار داخلى رحم تراشيده مى‌شود و بافت را آزمايش ميکروسکوپى مى‌کنند. اين اقدام دردناک است و بايد با بيهوشى انجام گيرد. به‌جاى اين‌کار مى‌توان سرم نمکى در رحم تزريق و مايع برگشتى را آزمايش کرد. اين اقدام نيز دردناک و با خطر جزئى عفونت همراه است. هيچ‌يک از اين اقدامات در حال حاضر به‌عنوان بيمارى‌يابى به‌طور منظم انجام نمى‌شود، زيرا سرطان رحم در مراحل اوليه با خونريزى بعد از يائسگى (نشانهٔ قطعى براى انجام معاينه دستگاه تناسلى زنانه) همراه است و بدون اقدام براى بيمارى‌يابى ميزان بهبودى ۶۰ تا ۸۰ درصد دارد.

سرطان پروستات

سرطان پروستات در مردان مسن روى مى‌دهد. در حال حاضر تنها راه بيمارى‌يابى معاينه با انگشت و از طريق مقعد است که بايد بخشى از يک معاينه بالينى منظم باشد. اگر پروستات در لمس ناهموار بود بايد براى بررسى سرطان از آن نمونه‌بردارى شود. رهنمودها در مورد بيمارى‌يابى در سرطان پروستات در حال بررسى بيشتر است و احتمالاً اصلاح خواهد شد.


اگر مرد مسنى هستيد دربارهٔ منافع انجام سونوگرافى و ارزش اندازه‌گيرى سطح خونى ”پادتن ويژهٔ پروستات“ (PSA) از پزشک خود نظرخواهى کنيد.