اول به چند نکتهٔ خوشايند توجه کنيد:


سرطان قابل درمان است و هر ساله تعداد زيادترى از قربانيان آنکه تا چند سال پيش مردند، زنده مى‌مانند. مثلاً توجه داشته باشيد که مرگ و مير در اثر سرطان رحم از سال ۱۹۴۰ تاکنون ۷۰ درصد کاهش يافته است. پيشرفت‌هاى مشابهى در مورد سرطان استخوان، بيمارى هوچکين (نوعى سرطان غدد لنفاوي) و بسيارى از سرطان‌هاى ديگر انجام گرفته است. اينها پيشرفت‌هاى قابل توجهى هستند که در سايهٔ تشخيص زودرس و روش‌هاى جديد درماني، رخ داده‌اند.


جنبهٔ ناخوشايند قضيه در اينجا است که بسيارى از قربانيان سرطان تحت مراقبت‌هاى کمتر از حد مطلوب قرار دارند. اشتباهاتى که در درمان سرطان اغلب اوقات روى مى‌دهد، انتخاب درمان غلط نيست بلکه حذف برخى اقدامات درمانى لازم است. براى مثال شيمى‌درمانى و پرتودرمانى براى از بين بردن بقاياى سرطان که بعد از جراحى اوليه بايد انجام شود، ممکن است تجويز نشود. اين مسئله به‌خصوص بعد از جراحى سرطان پستان شايع است.


گاهى پزشکان به‌علت وجود عوارض ناتوان‌کننده از به‌کارگيرى برخى داروهاى خيلى سمى اکراه دارند. در نتيجه در بعضى از اين بيماران سرطان باقى‌مانده رشد و گسترش مى‌يابد و درمان بعدى را مشکل‌تر و يا غيرممکن مى‌کند. گاهى پزشک دارو را به اندازهٔ توصيه‌شده تجويز نمى‌کند. به اين ترتيب بيماران نه تنها دچار عوارض دارو مى‌شوند بلکه ممکن است غده نيز به رشد خود ادامه دهد.


گاهى متخصصان سرطان در محل شما در دسترس نيستند، يا ممکن است براى به‌کارگيرى داروهاى جديد که هنوز در مرحلهٔ آزمايش هستند و تصور مى‌شود مؤثرترين داروها باشند، مجوز نداشته باشند. اينها همه دلايلى است که لزوم آگاهى بيمار سرطانى را از روش‌هاى مختلف درمانى بايسته مى‌سازد. به توصيه‌هاى مؤسسهٔ ملى سرطان براى کمک به بهره‌گيرى از مراقبت‌هاى درمانى جديد، توجه کنيد.


ـ اطمينان حاصل کنيد که پزشک منتخب شما مدرک بورد تخصصى (مدرکى که س از شرکت در يک امتحان سنجش علمى به متخصصان داده مى‌شود ـ م.) در رشتهٔ مورد نياز براى درمان سرطان موردنظر شما را داشته باشد. درمان سرطان هرگز نبايد به پزشک عمومى يا پزشک خانواده محول شود مگر آنکه تحت نظارت يک متخصص سرطان باشند.


ـ دنبال پزشکى بگرديد که در تحقيقات ملى براى درمان‌هاى جديد سرطان شرکت دارد.


آنها معمولاً آگاه‌ترين متخصصان هستند. نظر مشورتى پزشک ديگر را در مورد ماهيت درمان پيشنهادى جويا شويد.


ـ نام‌نويسى در طرح‌هاى درمانى تجربى تحت‌نظارت مراکز دانشگاهى يا مؤسسهٔ ملى سرطان را در نظر داشته باشيد. به اين ترتيب شما از روشى برتر از ”بهترين درمان“ سود مى‌بريد که گاهى بدون هزينه و يا با تخفيف در اختيار شما قرار مى‌گيرد.


ـ در مورد کسانى‌که به شما قول يک درمان نوين و انقلابى را مى‌دهند و يا اظهار مى‌کنند ”من شما را بدون هيچ عارضه‌اى درمان مى‌کنم“ محتاط باشيد. اگر درمان پيشنهادى با برنامهٔ درمانى مراکز فوق‌الذکر هم‌خوانى ندارد، در اجراء آن بسيار احتياط کنيد.