هنگامى‌که پزشک شما يک عمل جراحى بزرگ يا يک برنامهٔ درمانى پيچيده را توصيه مى‌کند، جويا شدن نظر متخصص ديگر در اين زمينه اغلب مفيد است. اين فرصت خوبى است که ممکن است از يک عمل جراحى غيرضرورى يا يک درمان خطرناک جلوگيرى کند. اين نظر مشورتى ديد شما را از وضعيت بيمارى وسيع‌تر مى‌کند و اين امکان را فراهم مى‌سازد که از بهترين نوع درمان استفاده کنيد. تصور نکنيد که با اين‌کار به پزشک خود اهانت کرده‌ايد، بلکه بايد بدانيد که انجام اين عمل معقول به خاطر مسئوليتى است که در قبال سلامتى خود داريد.


قبل از ملاقات، از طريق فرستادن پروندهٔ درمانى و نتايج آخرين آزمايش‌هاى پزشکى خود به پزشک مورد مشاوره مى‌توانيد در وقت و هزينه صرفه‌جوئى کنيد.


مطمئن شويد که نظر مشورتى به‌وسيلهٔ پزشک کاملاً مستقلى داده مى‌شود. اين ممکن است به معنى لزوم انجام يک مسافرت باشد، به‌خصوص اگر در مناطق روستائى زندگى مى‌کنيد ولى وقت و کوشش شما باارزش است.


در اکثر موارد دو متخصص با هم موافق هستند. در غير اين‌صورت شما بايد نظر پزشک ثالث را جويا شويد. حتى اگر براى اين‌کار هزينهٔ اضافه‌اى را متقبل مى‌شويد بدانيد که پول خود را به‌ درستى خرج کرده‌ايد. وقتى مطمئن شديد تصميم شما درست است، توصيه‌هاى پزشک را بهتر پى‌گيرى مى‌کنيد. بيمار خوب تمايل دارد که زودتر بهبود يابد.


- سؤالاتى که بايد در مورد هر برنامه درمانى موردنظر خود پاسخ داده شود و به‌خصوص پرسش‌هائى که در نظرخواهى دوم بايد تأکيد شود، عبارتند از:


۱. پزشک در مورد مشکل شما چه مى‌گويد؟


۲. چه چيزى در درمان توصيه‌شده دخالت دارد؟


۳. شما از درمان پيشنهادى احتمالاً چه سودى مى‌بريد؟


۴. خطرهاى همراه کدام هستند و احتمالاً چگونه روى خواهند داد؟


۵. دورهٔ نقاهت چه مدت طول مى‌کشد و چه چيزى در آن دخالت دارد؟


۶. پيش‌بينى هزينهٔ درمانى چقدر است؟ آيا بيمهٔ شما همهٔ آن را تقبّل مى‌کند؟


۷. اگر اقدام به درمان نکنيد چه خواهد شد؟


۸. آيا شيوه‌هاى ديگرى براى درمان شما وجود دارد که در گام اول امتحان شوند؟