از ۲ تا ۱۲ سالگى

اقدام لازم سال‌ها
۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۸ ۱۰ ۱۲
معاينهٔ بالينى کامل x x x x x x x x
بينائى‌سنجى ــ x ــ ــ ــ ــ ــ ــ
آزمايش کامل ادرار ــ ــ x ــ ــ ــ ــ ــ
واکسن ديفتري، کزاز، سياه‌سرفه ــ ــ x ــ ــ ــ ــ ــ
واکسن خوراکى فلج اطفال ــ ــ ــ x ــ ــ ــ ــ
واکسن سرخک ــ ــ x ــ ــ ــ ــ x

اقدامات ويژه براى کودکان در گروه‌هاى پرخطر

ـ تست توبرکولين براى کودکانى که در خانه آنها فرد مبتلا به سل فعال زندگى مى‌کند و يا کودکانى که اخيراً از کشورى که سل در آنجا شيوع دارد، مهاجرت کرده‌اند.


ـ شنوائى‌سنجى قبل از ۳ سالگى يا زودتر در کودکانى که سابقهٔ خانوادگى اختلال شنوائى دارند و يا خود سابقهٔ بيمارى‌هاى عفونى مادرزادى مانند تبخال، سيفليس، سرخجه داشته‌اند و يا مبتلا به ناهنجارى‌هاى مادرزادى مثل کام شکرى هستند.


به‌علت شرح سل در کشور ما واکسن سل (BCG) در بدو تولد تزريق مى‌گردد ـ م.