اقدام لازم سال‌ها
۱۴ ۱۶ ۱۸
معاينهٔ بالينى کامل x x x
واکسن يادآور کزاز و ديفترى x ــ ــ

اقدامات ويژه براى نوجوانانى که در گروه‌هاى پرخطر قرار دارند

ـ معاينهٔ کامل پوست در نوجوانانى که به‌دليل نوع تفريح يا اشتغال آنها بيشتر در معرض نور خورشيد قرار مى‌گيرند، يا سابقهٔ خانوادگى سرطان پوست دارند و يا داراى خال‌هاى بزرگ مادرزادى هستند.


ـ معاينه بيضه‌ها در پسرى که داراى سابقهٔ بيضهٔ نزول نکرده يا بيضه‌هاى کوچک است. (بسيارى از متخصصان اطفال توصيه مى‌کنند که معاينهٔ ماهانهٔ بيضه‌ها از نظر وجود برجستگى جهت کشف زودرس سرطان بيضه، به کليهٔ افراد مذکر آموزش داده شود).


ـ آزمايش وجود پادتن سرخجه در خانم‌هائى که در سن بارورى هستند و در طفوليت واکسن سرخجه نزده‌اند به‌منظور پيشگيرى از نشانگان (سندروم) سرخچهٔ مادرزادى (ناهنجارى‌هاى مغز، کليه، و غيره).


ـ آزمايش پاپ اسمير هر ۱ تا ۳ سال براى کشف زودرس سرطان دهانهٔ رحم در خانم‌هائى که از لحاظ جنسى فعال هستند. در صورت وجود ۳ جواب منفى متوالى اين آزمايش مى‌تواد ديرتر انجام شود.


ـ آزمايش براى سيفليس، بيمارى ناشى از کلاميديا و سوزاک براى کسانى که ممکن است به يکى از اين بيمارى‌ها مبتلا شوند.


نوعى باکترى است. يکى از بيمارى‌هاى ناشى از اين باکترى التهاب مجراى ادرارى است. ـ م.

آزمايش‌هاى پيشنهادى در نوجوانان متعلق به گروه‌هاى پرخطر

ـ اکثر آزمايش‌هاى پيشنهادى در نوجوانان متعلق به گروه‌هاى پرخطر در بالغان جوان نيز بايد انجام شود. توصيه‌هاى اضافى شامل موارد زير است.


ـ معاينهٔ کامل ادوارى دهان براى کشف زودرس سرطان در افرادى که سيگار مى‌کشند، توتون مى‌جوند يا الکل زياد مصرف مى‌کنند. اين بررسى بايد بخشى از معاينه منظم دندانپزشکى شما باشد.


- معاينه بالينى پستان و ماموگرافى به‌طور ادوارى براى کشف زودرس سرطان پستان در خانم‌هاى ۳۵ ساله و بالاتر با سابقهٔ خانوادگى سرطان پستان در خويشاوندان درجه اول (مادر، مادربزرگ، خواهر).


ـ آزمايش خون و ادرار براى کشف بيمارى قند در افرادى که چاق هستند، سابقه خانوادگى بيمارى قند دارند و در خانم‌هائى که هنگام حاملگى دچار بيمارى قند بوده‌اند.


ـ معاينهٔ رودهٔ بزرگ به‌وسيلهٔ سيگموئيدوسکوپ براى کشف زودرس سرطان اين عضو در افرادى که سابقهٔ خانوادگى پوليپ (هرگونه برآمدگى از سطح مخاط را پوليپ گويند ـ م.) رودهٔ بزرگ دارند.


ـ تزريق واکسن هپاتيت B در مردان همجنس‌باز، معتادان تزريقي، دريافت‌کنندگان فرآورده‌هاى خونى و افرادى که در مشاغل درمانى فعاليت مى‌کنند و در معرض تماس با فرآورده‌هاى خونى هستند.


ـ تزريق واکسن آنفلوانزا و پنوموکوک (نوعى باکترى است که باعث بيمارى‌هاى مختلف از جمله ذات‌الرّيه است ـ م.) در کسانى‌ که مبتلا به بيمارى‌هاى مزمن قلب، ريه، و کليه، بيمارى قند، سيروز (تشمع کبدي)، ميلوم متعدد (نوعى سرطان خون ـ م.) و يا يک نقص ايمنى هستند و نيز در کسانى که طحال ندارند و يا الکلى هستند.


ـ تزريق واکسن سرخک، اوريون و سرخجه در کسانى که قبلاً اين واکسن‌ها را نزده‌اند.