اقدام لازم تعداد دفعات
معاينهٔ بالينى کامل تا ۷۴ سالگى هر دو سال و سپس سالانه
اندازه‌گيرى قد و وزن سالانه
اندازه‌گيرى فشار خون سالانه
سنجش قدرت بينائى و آزمايش براى آب‌سياه سالانه
شنوائى‌سنجى سالانه
اندازه‌گيرى کلسترول خون سالانه
آزمايش کامل ادرار از نظر وجود قند و پروتئين سالانه
آزمايش مدفوع از نظر وجود خون سالانه
تزريق واکسن آنفلوانزا سالانه
تزريق واکسن پنوموکوک يک بار در سن ۶۵ سالگى
واکسن يادآور کزاز و ديفترى هر ۱۰ سال
معاينه بالينى پستان تا ۷۵ سالگى سالانه
ماموگرافى تا ۷۵ سالگى هر ۱ تا ۲ سال
آزمايش پاپ اسمير و معاينه لگن هر ۱ تا ۳ سال