اقدام لازم تعداد دفعات
معاينه بالينى کامل هر ۵ سال
انداز‌ه‌گيرى قد و وزن هر ۱ تا ۳ سال
اندازه‌گيرى فشار خون هر ۱ تا ۳ سال
واکسن يادآور کزاز و ديفترى هر ۱۰ سال
آزمايش پاپ اسمير هر ۱ تا ۳ سال
معاينه پستان هر ۳ سال
ماموگرافى به‌عنوان مبنا بين ۳۵ تا ۳۹ سالگى