ـ چشم‌ها:

در چشم در در جستجوى تورمورها و آب مرواريد است. ظاهر شبکيه راهنماى خوبى در مورد بيمارى‌هاى عروق خونى در ساير نقاط بدن است. فشار کره چشم براى رد بيمارى آب سياه اندازه‌گيرى مى‌شود.


ـ گوش‌ها:

به عفونت و انسداد مجراى گوش دقت مى‌کند. قدرت شنوائى به‌خصوص در سنين کهولت بايد سنجيده شود.


ـ دهان:

به زبان و حنجره براى تشخيص سرطان دهان، عفونت حلق و کمبود ويتامين توجه مى‌کند.


ـ گردن:

غدد لنفاوى را از لحاظ احتمال عفونت و سرطان و غده تيروئيد را جهت تعيين اندازه و قوام آن لمس مى‌کند.


ـ قفسهٔ سينه:

براى کشف ذات‌الرّيه و اندازه قلب با انگشت به قفسه سينه ضربه مى‌زند. از گوشى پزشکى براى کشف بيمارى‌هاى ريه و قلب استفاده مى‌کند.


ـ پستان:

پستان‌ها را از نظر وجود سرطان و کيست لمس مى‌کند.


ـ شکم:

شکم را از نظر وجود غده يا بزرگى احشا لمس مى‌کند.


ـ کشاله ران:

از نظر وجود فتق و تومور بيضه بررسى مى‌شود.


ـ دست‌ها و پاها:

واکنش‌هاى اين اعضاء با چکش پزشکى براى بررسى اختلالات عصبى سنجيده مى‌شود.


ـ راست روده:

براى بررسى بزرگى پروستات در مردها با انگشت معاينه مى‌شود و نمونهٔ مدفوع براى آزمايش وجود خون مخفى برداشته مى‌شود (از نظر سرطان روده بزرگ).