شرح حال بالينى مهم‌ترين قسمت معاينه شما را تشکيل مى‌دهد. تقريباً نيمى از مسائل با پرسش دقيق وضعيت سلامتى گذشته، سابقاً بيمارى در خانوادهٔ و علائم فعلى توسط پزشک کشف مى‌شود. همچنين پزشک بايد در مورد عادات خوردن و نوشيدن، مصرف مواد مخدر، داروهائى که در حال حاضر استفاده مى‌کنيد، شغل، فعاليت‌هاى تفريحي، عواطف، تأهل، و در صورت لزوم مشکلات جنسي، از شما سؤال کند.


معاينه بالينى کامل توسط پزشک شامل بررسى کليه قسمت‌هاى بدن است که از طريق ضربه‌هاى آرام دست و انگشت، به‌کارگيرى وسايل پزشکي، گوش کردن و بررسى سوراخ‌هاى طبيعى بدن انجام مى‌شود. براى معاينه کامل تمام قسمت‌هاى بدن توسط پزشک بايد کاملاً برهنه شويد. معاينه بدنى حدود ۲۰ درصد از مشکلات پزشکى قابل تشخيص شما را آشکار مى‌کند.


پزشک همچنين آزمايش‌هاى گوناگون بيمارى‌يابى را (فهرست آن در قسمت‌هاى بعد آمده است) متناسب با سن و جنسيت شما تجويز مى‌کند. پرتونگارى از قفسهٔ سينه ديگر جزء اين آزمايش‌ها نيست و تنها بايد هنگامى تجويز شود که علائمى از بيمارى‌هاى قلب و ريه مانند سرفهٔ مزمن، خلط خونى و غيره، وجود دارد.


نوار قلبى نيز تنها هنگامى تجويز مى‌شود که احتمال وجود بيمارى قلبى زياد باشد، زيرا در غير اين‌صورت آزمايش حساسى براى کشف مشکلات قلبى نيست.