به خاطر دارم در دههٔ ۱۹۵۰ وقتى در سنين بلوغ بودم، والدينم که حدود ۴۰ سال داشتند، براى انجام معاينه سالانه نزد پزشک خانواده مى‌رفتند. اين طرح در اوايل قرن حاضر توسط شرکت بيمهٔ عمر متروپوليتن جهت ارتقاء سلامتى سياستمداران معمول شد. در واقع اين طرح در مقايسه با عقايد قديمى که پزشک را تنها هنگام بيمارى لازم مى‌دانست، پيشرفت مهمى بود. معاينات ادوارى و اقدامات پيشگيرانه در گذشته کمک مؤثرى به ايجاد يک نسل سالم‌تر، کرده است. اين اقدامات پرخرج است و بيمه اغلب آنها را پوشش نمى‌دهد. از اين گذشته در حال حاضر به‌طور کلى مشخص شده است که انجام سالانهٔ معاينهٔ کامل باليني، پرتونگارى از قفسه سينه، گرفتن نوار قلبى و بسيارى از آزمايش‌هاى خون و ادرار ضرورى نيست. از طرف ديگر آزمايش‌هاى خاصى شناسائى شده است که مقرون به‌صرفه بوده و در کشف بيمارى در مراحل اوليه که آسان‌تر قابل درمان است، به‌قدر کافى حساس مى‌باشند. بنابراين زمان انجام معاينه و آزمايش‌هاى بيمارى‌يابى به‌طور فردى و با توجه به سن، جنسيت، بيمارى‌هاى قبلي، عادات اجتماعى و سابقهٔ خانوادگى شخص تنظيم مى‌شود. زمانبندى براى مواردى مثل واکسيناسيون، سنجش تکامل رفتارى و اقدامات بيمارى‌يابى سرطان بسيار مهم‌تر از معاينات سالانه است. اين موارد و اقدامات بيمارى‌يابى است که اساساً تعيين‌کنندهٔ زمان مراجعه به پزشک و انجام کارهاى لازم است.


مردم به شش گروه که در جدول‌هاى بعدى آمده است، تقسيم مى‌شوند. در کنار موارد پيشنهادى يک سلسله اقدامات بيمارى‌يابى و پيشگيرانه ارائه شده است که تنها در افرادى که در گروه‌هاى پرخطر قرار دارند، توصيه مى‌شود. مثلاً پاپ‌اسمير براى خانم‌هاى زير ۱۸ سال توصيه نمى‌شود مگر آنکه شروع زودرس فعاليت جنسى آنها را در معرض خطر سرطان گردنهٔ رحم قرار دهد. تعداد گروه‌هاى پرخطر زياد است و تنها مواردى‌که اکثراً مردم به آن مبتلا مى‌شوند، آورده شده است. اگر فکر مى‌کنيد که با مشکل خاصى روبه‌رو هستيد در مورد اقدامات بيمارى‌يابى مورد نياز با پزشک مشورت کنيد.


هر بار که براى انجام اقدامات بيمارى‌يابى نزد پزشک خود مى‌رويد، نبايد انتظار گرفتن شرح حال و معاينه کامل را داشته باشيد. با اين حال معاينه کامل ادوارى در کشف موارد بدون علامتى مثل سرطان پوست و آب‌سياه اهميت دارد. در مباحث بعدى توصيه‌هاى آکادمى طب اطفال در آمريکا و رهنمودهاى خانوادگى عملى از نظر دفعات معاينهٔ پزشکى کامل که بيشتر مورد توجه قرار گرفته، ارائه شده است. پزشک ممکن است دلايل قانع‌کننده‌اى در مورد تغيير اين برنامه داشته باشد.