هرگاه قلب نتواند خون کافى براى پاسخگوئى به نياز اکسيژن بدن تلمبه کند، مى‌گويند قلب نارسا شده است. نارسائى قلب علل متعددى دارد و ممکن است موقتى (مثلاً هنگام يک عفونت شديد) يا مزمن (مثلاً در بيمارى قلبى ناشى از الکل) باشد. شايع‌ترين علت نارسائى قلب بيمارى‌هائى هستند که روى قدرت انقباضى عضلهٔ قلب تأثير مى‌گذارند. اين بيمارى‌ها عبارتند از: حملهٔ قلبى در گذشته، بيمارى‌هاى عضلهٔ قلب (کارديوميوپاتي) و بيمارى‌هاى لايهٔ داخلى قلب. بيمارى‌هاى دريچه‌اى قلب و اختلالات ضربان قلب (آريتمى قلب) نيز باعث عدم کفايت تلمبه قلب مى‌شود. نقايص مادرزادى قلب مى‌توانند عضلهٔ قلب، دريچه‌هاى قلب، يا جريان خون را تحت‌تأثير قرار دهند و کليهٔ اين موارد مى‌توانند موجب نارسائى قلب شوند. در نهايت برخى بيمارى‌هاى ريه و تيروئيد، و چند نوع کم‌خونى مى‌توانند باعث نارسائى قلب گردند.


وقتى قلب قادر به پاسخگوئى نياز بدن به خون نباشد يک سلسله واکنش‌هاى پيچيدهٔ تطابقى بروز مى‌کند. يکى از مهم‌ترين آنها احتباس نمک و آب براى افزايش حجم خون و حفظ برون‌ده قلبى (ميزان خون تلمبه شده در هر دقيقه) است. اولين علائم و نشانه‌هاى نارسائى قلبى تورم پاها و قوزک پاها (ادم)، خستگى در اثر فعاليت، و تنگى نفس در اثر فعاليت ورزشى مختصر است در صورت وخيم‌تر شدن نارسائى قلبى ممکن است مايع در ريه‌ها تجمع يابد (ادم ريه) و باعث خس‌خس سينه، سرفه تنگى نفس هنگام استراحت شود. ادم ريه ممکن است باعث تنگى نفس وضعيتى گردد که در اثر آن شما ممکن است براى استراحت به بيش از يک بالش نياز داشته باشيد. در اين شرايط کمک فورى پزشکى ضرورى است.

درمان

درمان نارسائى قلبى در صورت شدت علائم شامل کاهش فعاليت و استراحت (ترجيحاً روى صندلي) است سعى کنيد از زمين‌گير شدن خوددارى کنيد. حرکات نرمشى پا و استفاده از جوراب کشى ممکن است در جلوگيرى از ايجاد لختهٔ خونى (ترومبوز) در پاها مفيد باشد. جوراب‌هاى کشى بايد همواره توسط پزشک تجويز شود و شما بايد استفاده مناسب از آنها را ياد بگيريد.


در صورتى‌که هيجان مانع استراحت کافى شما شود، پزشک ممکن است آرامبخش خفيف تجويز کند. داروهاى ضد انعقادى ممکن است براى کمک به پيشگيرى از ايجاد لخته خونى به بيمار داده شود. براى درمان درازمدت مصرف داروهاى مُدِر و محدوديت مصرف نمک براى جلوگيرى از تجمع مجدد مايع اضافى ضرورى است. نمک رژيم غذائى بايد به ۵ گرم در روز محدود شود (اين ميزان معدل ۲ گرم سيديم است). پزشک ممکن است براى تقويت عضله قلب داروى ديژيتال تجويز کند. علاوه بر اين اقدامات هر کوششى بايد براى تشخيص علت دقيق نارسائى قلب و پرداخت به موارد خاص قابل درمان مثل کم‌خوني، پرکارى تيروئيد، و فشارخون بالا، به‌عمل آيد، درمواردى که آسيب قلبى پيشرونده‌اى وجود دارد که نمى‌توان بر آن فائق آمد، پيوند قلب ممکن است تنها اقدام موجود براى نجات زندگى فرد باشد.