صرف‌نظر از اقدامات حمايتى عمومي، اساس درمان جلوگيرى از تشکيل مجدد لخته است. در حال حاضر به‌نظر مى‌رسد آسپيرين به مقدار کم مطمئن‌ترين و مؤثرترين دارو در اين زمينه باشد.


تا مدتى بعد از بهبود يافتن حلمه قلبى اکثر افراد از افسردگى و احساس بى‌پناهى رنج مى‌برند. بنابراين بايد به آنها اطمينان بسيار داده شود که به‌زودى بهبود خواهند يافت. برنامهٔ افزايش تدريجى فعاليت بدنى براى آنها تعيين مى‌شود. اگر بيمار سيگارى بوده است اقامت در بخش مراقبت‌هاى کرونرى محرکى قوى براى ترک اين اعتياد است. اين نکته بايد توسط هر کسى که عهده‌دار مراقبت از بيمار است مورد تأکيد قرار گيرد.


عود درد قفسه سينه (آنژين) بعد از حمله قلبى غيرمعمول نيست. در اکثر موارد اين درد را مى‌توان با داروهاى مناسب برطرف کرد. (به مبحث پيش‌آگهى مراجعه کنيد). در برخى بيماران مخصوصاً آنها که نارسائى قلبى آنها تداوم مى‌يابد و يا مبتلا به درگيرى هر سه شريان کرونرى هستند، ايجاد راه فرعى در عروق کرونرى از طريق جراحى ممکن است توصيه شود. اين جراحى مستلزم پيوند يک قطعه از وريد پا بين آئورت و نقطه‌اى زير محل انسداد شريان کرونرى است.


ايجاد راه فرعى در عروق کرونرى يک عمل جراحى بزرگ است. برخى بيماران ممکن است نامزد انجام اقدام درمانى ساده‌ترى که ترميم داخل مجرائى عروق کرونرى از طريق پوست خوانده مى‌شود و تحت بى‌حسى موضعى انجام مى‌گيرد، باشند. در اين روش يک کاتتر که نوک آن بادکنک کوچکى قرار دارد در داخل شريان کرونرى تا محل انسداد پيش برده مى‌شود. سپس بادکنک باد مى‌شود تا رگ تنگ شده را باز کند. متأسفانه بهبودى با اين روش معمولاً موقتى است. در حال حاضر روش‌هاى گوناگون و شگفت‌انگيزى مثل تکه‌تکه کردن، خراشيدن و ذوب کردن توسط اشعه ليزر براى رفع انسداد شريان‌ها تحت بررسى است. حتماً در مورد نقاط ضعف و قوت هر روش از پزشک خود سؤال کنيد.