مغزى که داخل استخوان‌هاى شما است، بافت فعالى است که کليهٔ سلول‌هاى جريان خون شما را توليد مى‌کند. مغز استخوان به‌طور طبيعى درست به‌اندازه‌اى سلول خونى توليد مى‌کند که سلامتى شما را حفظ کند و مثلاً توليد خود را به هنگام نياز و در پاسخ به عفونت يا از دست دادن خون افزايش مى‌دهد. اختلالاتى که در اينجا بررسى مى‌شوند هنگامى بروز مى‌کنند که تعداد نامناسبى سلول - خيلى کم يا خيلى زياد توليد مى‌شود.