اختلالات تغذيه‌اى عمدتاً مربوط به خيلى زياد يا خيلى کم خوردن غذا يا ويتامين‌ها است. از طرف ديگر، اختلالات سوخت و ساز اساساً مشکلات وراثتى هستند که شيوهٔ استفاده از مواد غذائى را در بدن تغيير مى‌دهند. اگرچه اختلالات سوخت و ساز نسبتاً نادر هستند ولى اختلالات تغذيه‌اى بسيار رايج هستند. شايع‌ترين اختلال تغذيه‌اى چاقى است.

بى‌اشتهائى عصبى و بيمارى جوع (Bulimia)

اينها شايع‌ترين اختلالات غذا خوردن هستند. بى‌اشتهائى عصبى يک اجبار روانى براى گرسنگى کشيدن تا حد لاغرى مفرط است. از طرف ديگر بيمارى جوع در ميان خانم‌هاى چاق شايع‌تر است که به‌طور متناوب غذا مى‌خورند و با تحريک عمدى آن را استفراغ مى‌کنند. اينها عمدتاً اختلالات روان‌شناختى و رواني-اجتماعى هستند و مورد بحث قرار نمى‌گيرند. با اين حال منابع متنوعى وجود دارند که با مراجعه به آنها مى‌توانيد در مورد علل و درمان اختلالات خوردن غذا، آگاهى يابيد.