در التهاب نايژهٔ حاد سرفهٔ خلط‌دارى بروز مى‌کند که بهبود نمى‌يابد يا به دفعات عود مى‌کند و اغلب منجر به ضخامت و تغيير شکل لايهٔ مخاطى نايژه‌ها و نايژه‌هاى کوچک مى‌شود. اگر به‌مدت طولانى سيگار بکشيد يا در محيطى با هواى آلوده زندگى کنيد احتمال بروز التهاب نايژهٔ مزمن بسيار بيشتر است. با گذشت زمان سرفه تشديد مى‌شود دو ممکن است خس‌خس سينه بروز کند.

درمان

اگر سيگار مى‌کشيد بايد حتماً آن را ترک کنيد. سيگار کشيدن شايع‌ترين عمال منحصر به فرد التهاب نايژهٔ مزمن است. اگر در هواى آلوده کار يا زندگى مى‌کنيد سعى کنيد به محيطى با هواى تميزتر و خشک‌تر نقل مکان کنيد. از افراد مبتلا به سرماخوردگى دورى کنيد زيرا التهاب نايژه با بروز عفونت تنفسى تشديد مى‌شود. پزشک به احتمال زياد براى مهار عفونت آنتى‌بيوتيک و براى آسان کردن عمل تنفس داروى گشادکننده نايژه تجويز خواهد کرد.