سرماخوردگى نشانه‌ها و علائمى مثل گرفتگى بيني، آبريزش بيني، آبريزش و خارش چشم، و عطسه دارد که همهٔ آنها به‌طور طبيعى در آنفلوانزا و حساسيت‌ها نيز وجود دارد. افتراق بين اين بيمارى‌ها اغلب دشوار است ولى آنفلوانزا و سرماخوردگى اغلب با تب، درد عضلانى و بيحالى (يک عبارت مناسب پزشکى براى احساس ناخوشى کردن) همراه است. از طرف ديگر حساسيت‌ها مثل تب يونجه به‌ندرت با علائم شبيه آنفلوانزا همراه است. براى کمک به اينکه برداشت‌هائى از اين بيمارى‌ها داشته باشيد و معقولانه‌ترين شيوهٔ درمانى را براى هرکدام درنظر بگيريد، سرماخوردگي، آنفلوانزا و حساسيت‌هاى شايع به‌ترتيب مورد بحث قرار خواهند گرفت.