تب يونجهٔ فصلى

- هنگامى‌که گرده‌افشانى شديد است درها و پنجره‌ها را بسته نگه داريد. هنگام رانندگى پنجره‌هاى اتومبيل را ببنديد.


- صافى‌هاى داخل دستگاه‌هاى گرم‌کننده و تهويهٔ مطبوع خود را هر ماه تعويض کنيد.


- هنگام کار در فضاى باز براى جلوگيرى از تماس با گرده استفاده از ماسک (نقاب) را در نظر داشته باشيد. اين ماسک‌ها در داروخانه‌ها و فروشگاه‌هاى رنگ در دسترس است.

تب يونجهٔ سراسر سال

- خانه خود را تا آنجا که امکان دارد از گرد و غبار دور نگه داريد.


- در زمستان‌ها از مرطوب‌کننده‌هاى هوا استفاده کنيد ولى مراقب احتمال رشد قارچ‌ها در اين دستگاه‌ها باشيد (به مبحث مرطوب‌کننده‌ها مراجعه کنيد).


- به‌جاى استفاده از بالش محتوى پر، پتوى پشمي، و لباش پشمى از پنبه و مواد صناعى استفاده کنيد.


- تشک معمولى و تشک فنرى خود را در پوشش محافظ پلاستيکى قرار دهيد.


- هنگام خواب سر تختخواب خود را بالا بياوريد (از چند بالش استفاده کنيد يا زير پايهٔ تخت آجر بگذاريد) تا ترشحات پشت بينى و حلق به حداقل برسد.


- اگر به حيوان اهلى خود حساسيت داريد (گربه‌ها شديداً حساسيت‌زا هستند) حيوان ديگرى را نگه داريد. ماهى طلائى (Gold Fish)، هرگز ايجاد حساسيت نمى‌کند.