در هنگام روبه‌رو شدن با آتش‌سوزى سرعت تفکر و روشن‌بينى براى نجات جان خود و مصدوم‌هاى احتمالي، کاملاً حياتى است. آتش خيلى سريع انتشار مى‌يابد. بنابراين بلافاصله آتش‌نشانى و سرويس اورژانس را خبر کنيد و تا آنجا که مى‌توانيد اطلاعات کاملى در مورد بروز حادثه به آنها بدهيد. سپس کوشش کنيد که تمام افراد را از ساختمان بيرون ببريد و مطمئن شويد که تمام درها بسته است. به‌خاطر داشته باشيد که نبايد کوشش کنيد که آتش را خاموش کنيد. مگر آنکه قبلاً آتش‌نشانى و اورژانس را خبر کرده باشيد و مطمئن شويد که خود شما در معرض خطر نيستيد.


مبلمان‌هاى جديد اغلب داراى مواد ترکيبى خاصى هستند که در هنگام سوختن ممکن است دود سمى از خود متصاعد کنند. بنابراين هيچ‌وقت وارد ساختمان آتش‌گرفته که احتمال دود سمى در آن هست نشويد مگر آنکه مجهز به ماسک تنفس باشيد و به کاربرد آن عادت کرده باشيد. اگر به هر دليلى ناچار شديد که وارد اطاق پر از دود شويد اول مطمئن شويد که خود را به خطر نمى‌اندازيد و سپس روشى را که در مبحث نجات يک مصدوم از اطاق گفته شده دنبال نمائيد.


اگر در يک ساختمان آتش‌گرفته گير افتاديد بهترين کار اين است که به اطاقى که داراى پنجره است پناه ببريد و در را ببنديد. يک پتو يا فرش يا مانند آن را کيپ زير در بگذاريد تا دود وارد اطاق نشود و از پنجره تقاضاى کمک کنيد.- توجه:

تمام موارد بالا براى حوادثى که در آن نشت گاز در کار است نيز مصداق دارد.


- نجات يک مصدوم از اطاق پر از دود يا گاز:

۱. بررسى کنيد و مطمئن شويد که خود را به خطر نمى‌اندازيد.


۲. يک طناب نجات به کمر خود ببنديد و طناب را به دست يکى از حاضرين بدهيد.۳. بين خود و آن فرد يک سيستم از نشانه‌هاى قراردادى برقرار کنيد تا زمانى‌که علامت داديد شما را بکشد. بهترين روش اين است که طناب را به‌صورت دائم در حالت کشيده نگهداريد و در هنگام خطر آن را شل کنيد تا فرد متوجه خطر بشود و شما را بکشد.


- توجه:

بستن دستمال تر به دور دهان و بينى باعث محافظت شما در برابر گاز يا دودهاى سمى نخواهد شد.


۴. با چسباندن پشت دست خود به درب اطاق آتش گرفته و قرار دادن دست خود در زير درب (جائى که هوا بيرون مى‌آيد) حرارت اطاق را بسنجيد. اگر هر کدام داغ بودند وارد نشويد.۵. اگر داغ نبودند قبل از ورود به اطاق چند نفس عميق بکشيد تا خون شما پر از اکسيژن بشود و سپس با شانه خود از پهلو به درب ضربه بزنيد و آن را باز کنيد و در همين حال صورت خود را برگردانيد. اطاق ممکن است پر از هواى سوختهٔ فشرده باشد که ممکن است هر آن منفجر شود.


اگر دود کاملاً متراکم است کف زمين سينه‌خيز برويد. چون با توجه به اينکه هواى داغ به بالا مى‌رود ممکن است لايه‌اى از هواى تميز کف اطاق وجود داشته باشد.۶. مصدوم را بگيريد و با توجه به رعايت تمام جنبه‌هاى ايمنى با سرعت هر چه تمام‌تر او را بکشيد، لباس سوخته را با استفاده از پتو، گليم يا کت خاموش کنيد.۷. اگر مصدوم هوشيار است کاملاً از او مراقبت کنيد چون ممکن است بر اثر نيم‌سوز شدن اشياء داخل اطاق گاز منواکسيد کربن در هواى اطاق پراکنده شده باشد و اين امر روى هوشيارى مصدوم به‌تدريج تأثير مى‌گذارد.


۸. اگر تنفس مصدوم قطع شد، تنفس مصنوعى را بلافاصله شروع کنيد.


۹. مصدوم را به بيمارستان برسانيد.


اگر مصدوم در يک پارکينگ بسته که ماشينى با موتور روشن در آن قرار دارد گير افتاده باشد در پارکينگ را باز کنيد تا دود از پارکينگ خارج شده و هواى تازه به اندازه کافى وارد آن شود. نبايد کوشش کنيد که وارد چنين محل‌هائى شويد مگر آنکه مطمئن شويد که خطرى جان خود شما را تهديد نخواهد کرد.