بلند کردن مصدوم يک مهارت است و اگر اين‌کار به‌درستى انجام شود مى‌توان بدون آنکه فشار فوق‌العاده‌اى به انسان وارد شود حتى مصدوم‌هاى سنگين وزن را هم بلند کرد. اما با وجود اين سعى نکنيد مصدومى را که خيلى سنگين وزن است به تنهائى بلند کنيد. در اين‌گونه موارد از کسانى که در صحنه حضور دارند کمک بخواهيد تا احتمالاً صدمه‌اى به شما وارد نشود.


بلند کردن مصدوم دو اصل دارد: اول، هميشه بايد از قوى‌ترين ماهيچه‌هاى بدن خود مثل ران و شانه استفاده کنيد؛ دوم، بايد تا آنجا که امکان دارد مصدوم را به بدن خود نزديک کنيد.


نکته مهم اين است که هنگام بلند کردن مصدوم بدن بايد در وضعيت صحيحى قرار داشته باشد. پاها بايستى راحت و با فاصله از هم قرار گيرد تا ثبات بدن حفظ شود، حالت بدن بايد متوازن و در عين حال محکم باشد. پشت خود را صاف نگه داريد، سر بالا و کاملاً به مصدوم نزديک شويد و از شانه‌هاى خود براى تحمل وزن مصدوم استفاده کنيد. از پنجه دست خود براى محکم چسبيدن مصدوم استفاده کنيد. اگر مصدوم از پشت شما سُر خورد نبايد به‌خاطر جلوگيرى از افتادن مصدوم به پشت خود صدمه بزنيد بلکه بگذاريد مصدوم آرام سر بخورد و با ملايمت بدون آنکه به جراحت وى آسيبى وارد شود، با زمين تماس حاصل کند.


هنگامى که چيزى را بلند مى‌کنيد به ياد داشته باشيد که پشت خود را صاف نگه داريد و در همين حال اگر لازم شد زانو بزنيد.
هنگامى که چيزى را بلند مى‌کنيد به ياد داشته باشيد که پشت خود را صاف نگه داريد و در همين حال اگر لازم شد زانو بزنيد.