روش‌هاى نجات زندگى در مورد نوجوانان همان است که در مورد بزرگسالان نيز گفته شد (به مبحث نفس دادن به مصدوم و کمک به گردش خون مصدوم مراجعه شود)، با اين تفاوت که در مورد نوجوانان بايستى اين روش‌ها کمى سريعتر و با فشار کمترى انجام گيرد. در مورد کودکان و نوزادان تکنيک‌هائى را که در زير توضيح داده شده به‌کار ببريد و براى کمپرس قلب دست خود را روى مرکز استخوان جناغ سينه قرار دهيد.


- در مورد کودکان:

۱. دهان خود را باز کنيد و لب‌هاى خود را به دور دهان و بينى کودک بچسبانيد و با سرعتى معادل بيست نفس در دقيقه با ملايمت به او نفس بدهيد. پس از چهار تنفس اول ضربان قلب را آزمايش کنيد.۲. اگر قلب ضربان نداشت عمل کمپرس سينه را همان‌طور که گفته شد انجام دهيد با اين تفاوت که فشار را آرامتر وارد کنيد و فقط از يک دست استفاده کنيد. بايستى سرعت کمپرس حدود ۱۰۰ فشار در دقيقه باشد و هر کمپرس بايد استخوان سينه را حدود ۵/۲ تا ۵/۳ سانتى‌متر به پائين ببرد. پس از هر ۱۵ کمپرس دو تنفس بدهيد.- در مورد نوزادان و کودکان کوچک:

۱. لب‌هاى خود را دورادور دهان و بينى نوزاد قرار دهيد و به آرامى درون شش‌هاى او با سرعت ۲۰ تنفس در دقيقه فوت کنيد. پس از چهار تنفس اول ضربان قلب را آزمايش کنيد.۲. اگر قلب ضربان نداشت عمل کمپرس سينه را شروع کنيد ولى فقط با دو انگشت و با ملايمت فشارى با سرعت ۱۰۰ بار در دقيقه روى سينه وارد کنيد به‌طورى که هر کمپرس استخوان سينه را حدود ۵/۱ تا ۵/۲ سانتى‌متر فرو ببرد.