وجود شکستگى‌هاى متعدد در ديوارهٔ سينه باعث مى‌شود که قفسهٔ سينه حالت سفتى و استحکام خود را از دست بدهد و درنتيجه حرکت عادى قفسهٔ سينه هنگام تنفس مختل مى‌شود (مبحث چگونه نفس کشيدن). ناحيهٔ شکسته در هنگام دم به درون کشيده مى‌شود و در هنگام بازدم به سمت بالا رانده مى‌شود و اين برعکس حرکت عادى قفسهٔ سينه در هنگام تنفس است و در تضاد با حرکت عادى شش سالم طرف ديگر قرار مى‌گيرد. اين حالت که به آن تنفس متضاد يا غيرعادى مى‌گويند، احتمالاً باعث مى‌شود که عمل تنفس شش سالم قطع شود. به‌علاوه دنده‌هاى شکسته ممکن است به ساير اندام‌هاى داخلى صدمه بزنند يا احتمالاً پوست را سوراخ کنند و زخم ”مکنده“ ايجاد نمايند. (مبحث جراحت‌هاى نفوذى سينه و پشت).


معمولاً اين حالت بر اثر تصادف در جاده‌ها به‌وجود مى‌آيد به اين ترتيب که بر اثر شدت تصادف، سينه راننده به‌شدت به فرمان ماشين برخورد مى‌کند يا برعکس فرمان بر اثر ضربه جلو مى‌آيد و به سينهٔ راننده برخورد مى‌نمايد که در هر حال باعث ايجاد جراحت يا شکستگى در قفسه سينه مى‌شود. اين حالت بر اثر افتادن يک شيء سنگين روى سينه نيز ايجاد مى‌شود.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. عوارض و نشانه‌هاى عمومى خفگي.


۲. نفس کشيدن براى مصدوم مشکل و دردناک است.


۳. حرکت غيرعادى قفسهٔ سينه؛ مشاهده مى‌شود که قسمت جراحت برداشته و قفسه سينه سفتى و استحکام خود را از دست داده است.


۴. احتمالاً مصدوم خون کف‌آلود بالا مى‌آورد که نشانهٔ صدمه ديدن شش‌ها است (به مبحث زخم‌هاى نفوذى سينه مراجعه شود).


- هدف:

قفسهٔ سينه را طورى روبراه کنيد که مصدوم بتواند به آسانى نفس بکشد. به‌صورت اورژانس ترتيب انتقال مصدوم به بيمارستان را بدهيد.


- درمان:

۱. قسمت صدمه ديدهٔ قفسه سينهٔ مصدوم را با دست نگهداريد.


۲. به مصدوم کمک کنيد تا در وضعيت نيمه خوابيده به‌طرف قسمت مجروح متمايل شود شانه‌ها و سر او را با دست نگهداريد.۳. اگر زخم ”مکنده‌اي“ وجود دارد آن را به ترتيبى که در مبحث جراحت‌هاى نفوذى سينه و پشت گفته خواهد شد، درمان کنيد.


۴. مصدوم را حرکت ندهيد. يک تکه بالشتک ضخيم و نرم روى زخم بگذاريد بازوى مصدوم را روى بالشتک قرار دهيد. و روى بازو را باندپيچى کنيد (مبحث باندپيچى مثلثي) با استفاده از يک باند پهن بازو را به بدن محکم بچسبانيد و باند را در قسمت جلو در طرف سالم گره بزنيد. اگر باند پهن در اختيار نداشتيد از شال يا کمربند استفاده کنيد.۵. اگر پوشش تنگى به دور گردن يا کمر وجود دارد آن را شل کنيد.


۶. مصدوم را معاينه کنيد که آيا جراحت‌ ديگرى هم برداشته يا نه.


۷. اگر مصدوم بيهوش شده بود يا در حين درمان بيهوش شد او را در وضعيت بهبود قرار دهيد (مبحث وضعيت بهبود). به‌طورى که طرف سالم وى رو به بالا باشد.


۸. او را بدون معطلى با برانکارد به‌طورى که وضعيت درمانى آن حفظ شود به بيمارستان برسانيد.