سازمان هواشناسى کشور علاوه بر ارائهٔ آمار و اطلاعات هواشناسى به وزارتخانه و سازمان‌ها و مؤسساتى که به اين آمار نياز دارند، بويژه سازمان هواپيمايى کشورى به منظور تأمين سلامت پرواز هواپيماها، اخيراً نيز با راه‌اندازى شمارهٔ تلفن ۱۱۱، عموم مردم را از آخرين اطلاعات و وضع هواى کشور آگاه مى‌کند. همچنين اين اطلاعات از طريق مرکز پيش‌بينى سازمان همزمان به مراکز مسافربري، فرودگاه‌ها، پايانه‌ها و راه‌آهن جمهورى اسلامى ايران ارسال مى‌شود و بر صفحات تلويزيون‌هاى نصب شده در اين مراکز قابل مشاهده است.

چگونگى رسيدگى به شکايات

شکايات مستقيماً به اطلاع رئيس سازمان مى‌رسد و بعد از بررسي، بسته به مورد به يکى از معاونان براى رسيدگى و اعلام پاسخ ارجاع مى‌شود.

محل مراجعه

تهران: فرودگاه بين‌المللى مهرآباد، سازمان هواشناسى کشور، تلفن ۶۰۰۴۰۲۶