الف. وظيفهٔ قسمت بازرگانى هما ايجاد دفاتر فروش بليت و گذاشتن بليت در اختيار آنهاست تا خدمات لازم را در ذخيره کردن جا و صدور بليت براى مسافران انجام دهند.


ب. خدمات جنبى فروش بليت به مسافران هما به شرح زير است:


۱. صدور بليت براى مأموران دولتى در بخش ويژه‌اى به نام فروش دولتي که در دفتر فروش هما واقع در خيابان دکتر نجات‌اللهى مستقر است.


۲. ارسال حوالهٔ صدور بليت به خارج از کشور براى مسافرانى که در خارج زندگى مى‌کنند. (افراد مقيم)


۳. ادارهٔ شبکهٔ فروش بليت‌هاى داخلى و خارجى هما در سطح تهران توسط دفاتر هما و ساير دفاتر خدمات هوايى.


۴. داير کردن دفاتر فروش بليت در بعضى از وزارتخانه‌ها نظير وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت امور خارجه و شرکت نفت که مشخصات آنها ارائه شده است.


۵. ايجاد تسهيلات و امکانات براى پروازهاى بست (چارتر) داخلى و خارجى


۶. ارائهٔ ۵۰ درصد تخفيف به جانبازان، خانوادهٔ شهدا، اساتيد، دانشجويان ايرانى مقيم خارج از کشور، ديپلمات‌هاى عضو ECO و بيماران عازم خارج از کشور که از طرف شوراى عالى پزشکى معرفى مى‌شوند.


۷. ارائه امکانات و تسهيلات براى راه‌اندازى دفاتر خدمات مسافرتى


۸. انجام پروازهاى زيارتى


۹. ايجاد دفاتر فروش بليت در نقاط مختلف کشور (حدود ۲۴ شهر)


۱۰. گسترش شبکهٔ بين‌المللى هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران به خارج از کشور به طورى که در بيش از ۴۰ کشور خارجى دفتر يا نمايندگى فروش وجود دارد.