کليهٔ هماهنگى مربوط به همکارى افراد با صداى جمهورى اسلامى ايران از طريق روابط عمومى صدا صورت مى‌گيرد و افرادى که داراى طرح يا داستان يا تخصص کارشناسى در زمينه‌هاى خاص قابل استفاده در راديو باشند مى‌توانند به اين روابط عمومى (به نشاني: تهران، خيابان وليعصر، خيابان جام جم، ساختمان مرکزي، طبقهٔ اول) مراجعه کنند يا با شماره‌ تلفن‌هاى ۲۰۴۰۰۰۵ و ۲۴۶۸۹۴ تماس بگيرند.