وظايف

اين دو شرکت در زمينهٔ رفع نيازهاى جامعه، رشد فنى و تخصصى مراکز رايانه‌اى و همچنين توسعهٔ دانش اطلاعات و اطلاع‌رسانى وظايف متعددى برعهده دارند که مهمترين آن عبارت‌اند از:


۱. اجاره و فروش دستگاه‌هاى رايانه‌اى و اداري


۲. راهبرى دستگاه‌هاى موجود و معتبر و نگهدارى آنها


۳. عرضهٔ خدمات نرم‌افزارى و پشتيبانى فني


۴. طراحى و ايجاد نظام‌هاى کاربردي


۵. عرضهٔ خدمات آموزشى در زمينهٔ اطلاعات


شرکت داده‌پردازى با ۴ ساختمان و شرکت ايران ارقام با ۳ ساختمان در سطح شهر تهران به عرضهٔ خدمات مى‌پردازند.

مراجعان

۱. دانشجويان و دانش‌پژوهان در زمينهٔ رايانه


۲. خريداران رايانه


۳. عرضه‌کنندگان محصولات رايانه‌اى


۴. دانشجويان دوره‌هاى کوتاه‌مدت رايانه

نحوه راهنمايى مراجعان

وظيفهٔ راهنمايى مراجعان شرکت داده‌پردازى ايران و شرکت ايران ارقام برعهدهٔ واحدهاى اطلاعات مستقر در شرکت‌هاى مزبور است.