راهنماى دريافت گواهى‌نامهٔ مهارت فنى و حرفه‌اى براى متقاضيان آزاد تعيين مهارت در حرفه‌ها

شرايط درخواست‌کننده

۱. داشتن اطلاعات لازم برابر با استانداردهاى موجود سازمان آموزش فنى


۲. براى اخذ گواهى‌نامهٔ درجهٔ يک، داشتن گواهى‌نامهٔ‌ درجه ۲ مهارت در رشتهٔ موردنظر ضرورى است.


۳. داشتن مدرک تحصيلى متناسب با رشتهٔ مورد تقاضا

مدارک مورد نياز

۱. يک برگ تصوير صفحهٔ اول شناسنامه


۲. دو قطعه عکس ۴?۶ سياه و سفيد پشت‌نويسى شده


۳. اصل فيش بانکى به مبلغ ۷۵۰۰ ريال واريز شده به حساب تعيين شده از طرف سازمان (خزانه‌داري)


۴. تکميل فرم درخواست شرکت در آزمون

محل مراجعه

۱. مراکز آموزشى تابع ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى در شهرستان‌ها


۲. ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى مراکز استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

۱. مراکز آموزشى تابع ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى در شهرستان‌ها


۲. ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى مراکز استان


تذکر: در صورت عدم دريافت پاسخ يا نرسيدن به نتيجه، متقاضى مى‌تواند به مديريت آزمون، ارزشيابي، نظارت و پيگيرى به نشانى زير مراجعه کند يا تلفنى يا مکاتبه‌اى تماس بگيرد:


تهران، خيابان آزادي، چهارراه خوش، سازمان آموزش فنى و حرفه‌اى کشور، شمارهٔ پستى ۱۲۶۸/۱۵۸۱۵، تلفن: ۶۴۲۷۶۹۲