شرايط شرکت

۱. تابعيت و اعتقاد به نظام جمهورى اسلامى ايران


۲. داشتن حداقل سه ماه و ده روز سابقهٔ کار متوالى در کارگاه‌ها


۳. داشتن دفترچهٔ بيمه تأمين اجتماعى


۴. روشن بودن وضع خدمت سربازى

مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ معرفى‌نامهٔ کتبى از محل کار


۲. ارائهٔ دفترچهٔ تأمين اجتماعى که حداقل تا پايان برگزارى مسابقات اعتبار داشته باشد.


۳. ارائهٔ اصل شناسنامهٔ عکس‌دار يا کارت شناسايى معتبر


۴. ارائهٔ يک قطعه عکس ۴ ? ۳


۵. تصوير کارت پايان خدمت

محل مراجعه

محل برگزارى مسابقات براساس تقويم سالانه و يا اعلام ادارات کار استان‌ها تعيين مى‌شود.

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، دفتر امور ورزش و تفريحات سالم کارگران، دفتر معاونت امور اجتماعى و مجلس، دفتر ارزشيابى و گزينش و رسيدگى به شکايات و تخلفات ادارى