راهنماى درخواست انجام امور آموزشى و سنجشى و پژوهشى در زمينهٔ ايمنى و بهداشت کار

شرايط درخواست‌کننده

کارفرمايان و مراکز توليدي، صنعتي، مصرفي، کشاورزى و خدماتي، ادارهٔ کل بازرسى کار، ادارات کار و امور اجتماعى استان‌ها

مدارک مورد نياز

۱. اطلاعات لازم دربارهٔ درخواست مربوط


۲. مدارک لازم براى ثبت‌نام در دوره‌هاى آموزشى


۳. تکميل برگ آموزش مربوط

محل مراجعه يا مکاتبه

تهران: اول جادهٔ ساوه، بلوار معلم (يافت‌‌آباد)، نرسيده به ميدان معلم، مجتمع آموزش عالى و پژوهشى کار، مرکز تحقيقات، تعليمات، حفاظت و بهداشت کار


شهرستان‌ها: ادارات کل کار و امور اجتماعى استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. رئيس مرکز تحقيقات، تعليمات، حفاظت و بهداشت کار


۲. معاون تنظيم و نظارت روابط کار


۳. مديرکل دفتر ارزشيابى و رسيدگى به شکايات و تخلفات ادارى


۴. دفتر وزير کار و امور اجتماعى

شهرستان‌ها

ادارات کل کار و امور اجتماعى استان