- حفظ و صيانت از نيروى کار


- تنظيم روابط کارگر و کارفرما


- ترسيم و تنظيم سياست‌هاى اشتغال - بهره‌ورى - مزد - طبقه‌بندى مشاغل


- تهيه قوانين و مقررات و ضوابط، ميزان‌ها و توصيه‌نامه‌هاى ايمنى و تنظيم و اجراء طرح‌هاى مطالعاتى و تحقيقاتى و ارائه خدمات تخصصى و فراهم‌کردن زمينه‌هاى اجراء آنها به‌منظور بهبود و سالم‌سازى محيط کار


- حفظ و تثبيت فرصت‌هاى شغلى موجود


- تهيه اطلاعات و آمار مربوط به نيروى انسانى و کارگاه‌ها به‌منظور فراهم‌آوردن امکانات لازم جهت استفاده در برنامه‌هاى اقتصادى و اجتماعى کشور


- اجراء قوانين مربوط به سازمان‌هاى کارگرى و ايجاد گسترش تشکل‌هاى کارگرى و کارفرمائى به‌منظور بالابردن کيفيت نيروى کار و مديريت


- شناخت کمى و کيفى عرضه و تقاضاى بازار کار به‌منظور شناسائى زمينه‌هاى ايجاد کار و برنامه‌ريزى براى فرصت‌هاى اشتغال


- بالا بردن شرايط اجتماعى کارگران کشور از طريق فراهم‌کردن تسهيلات و امکانات رفاهى لازم


- بالا بردن شرايط روحى و جسمى کارگران از طريق فراهم‌آوردن امکانات ورزشى و تفريحات سالم.


- گسترش مستمر فرهنگ اسلامى و روابط انسانى در محيط‌هاى کارگرى


- بهره‌بردارى مطلوب از روابط مابين وزارت کار و امور اجتماعى با سازمان بين‌المللى کار و ديگر ارگان‌هاى بين‌المللى مربوط به‌منظور بالابردن شرايط کار کشور


- نظارت بر اشتغال اتباع خارجى از طريق صدور مجوزهاى لازم براساس قوانين و مقررات مربوط


- مشارکت در تعيين قيمت پايه و سود واقعى سهام شرکت‌هاى مشمول به‌منظور اجراء صحيح قانون واگذارى سهام کارگرى و گسترش مالکيت واحدهاى توليدى و صنعتى


- صيانت از نيروى کار در قبال بيکارى‌هائى که برخلاف ميل و اراده کارگران به‌وقوع مى‌پيوندد