۱. نرخ سود تسهيلات بانکى براى دوره ساخت (مشارکت مدني) و براى دوره فروش اقساطى (جمعاً به مدت ۱۵ سال) ۶ درصد از سود رايج تسهيلات بخش مسکن کمتر است.


۲. دريافت وام بيشتر با دورهٔ انتظار کمتر