شرايط درخواست‌کننده

۱. داشتن حساب نزد صندوق پس‌انداز مسکن ويژه کارکنان دولت با حداقل دو ميليون ريال موجودى


۲. نداشتن سابقهٔ محکوميت


۳. رعايت الگوى مصرف مسکن در ساخت يا خريد خانهٔ نوساز و دست اول


۴. تأهل


۵. براى هر دورهٔ ۵ ماهه، يک و نيم برابر موجودى

مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ گواهى اشتغال، حکم کارگزينى


۲. گواهى عدم مالکيت زمين از سازمان مسکن و شهرسازى استان محل زندگى


۳. ارائهٔ پايان کار ساختمان و نسد مالکيت تفکيکى (آپارتمان) و اعيانى (ويلايى)


۴. ارائهٔ شناسنامه

شرايط افتتاح

۱. مراجعه به يکى از شعب بانک مسکن و افتتاح حساب در صندوق پس‌انداز مسکن


۲. افزايش موجودى تا حداقل دو ميليون ريال