شرايط درخواست‌کننده

۱. براى انتقال در مقطع کارداني، داشتن شرايط عمومى طبق آيين‌نامهٔ انتقال دانشجويان ايرانى و ديپلم متوسطهٔ مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش و گذراندن حداقل ۱۴ واحد درسى قابل قبول در دانشگاه معتبر خارج از کشور


۲. براى انتقال در مقطع کارشناسي، داشتن معدل کتبى ديپلم متوسطهٔ حداقل ۱۲ و گذراندن حداقل ۳۶ واحد درسى يا معادل آن با معدل کل حداقل ۵/۲ از ۴ يا معادل آن در دانشگاه معتبر خارج


۳. براى انتقال در مقطع کارشناسى ارشد، گذراندن حداقل ۱۶ واحد درسى يا معادل يک سال تحصيلى در نظام سالانه با معدل کل حداقل ۳ از ۴ يا معادل آن در دانشگاه معتبر خارج از کشور


۴. براى انتقال در مقطع کارشناسى ارشد پيوسته و دکتراى عمومي، دامپزشکي، پزشکي، داروسازى و دندانپزشکى داشتن ديپلم متوسطه با معدل کتبى حداقل ۱۴ و گذراندن ۵۲ واحد درسى يا معادل حداقل دو سال تحصيلى در نظام سالانه با معدل کل حداقل ۳ از ۴ يا معادل آن از دانشگاه معتبر خارج


۵. انتقال در مقطع دکترا، فقط در صورت نيمه تمام ماندن پايان‌نامهٔ تحصيلى است که درخواست‌کننده مى‌تواند در صورت اخذ پذيرش از دانشگاه‌هاى داخل، آن را به اتمام برساند.


۶. براى انتقال همسر و فرزندان اعضاى هيئت علمى دانشگاه‌هاى داخل، علاوه بر احراز شرايط مندرج در بند ۴، گذراندن حداقل يک سال تحصيلى در دانشگاه معتبر خارج از کشور، کافى است.


۷. براى انتقال فرزندان بورسيه و اعضاى هيئت علمى دانشگاه‌ها در مقطع کارشناسى که به دليل اتمام درس والدين و مراجعت آنان مجبور به بازگشت مى‌شوند، داشتن ديپلم متوسطه با تأييد وزارت آموزش و پرورش و گذراندن حداقل يک ترم تحصيلى در دانشگاه معتبر خارج از کشور و تأييد بازگشت آنان صرفاً به دليل اتمام تحصيلات و مراجعت والدين توسط دفتر سرپرستى دانشجويان در آن کشور

مدارک مورد نياز

۱. تکميل پرسشنامهٔ مربوط به انتقال


۲. اصل و تصوير مدارک تحصيلى همراه با ريزنمرات (به ترتيب ديپلم، ليسانس، فوق‌ليسانس و دکترا)


۳. تصوير تمام صفحات شناسنامه


۴. تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه


۵. ۲ قطعه عکس ۴?۳


۶. ارائهٔ گواهى از دانشگاه محل تحصيل مبنى بر بلامانع بودن ادامه تحصيل با مهر و تأييد دانشگاه و سفارت جمهورى اسلامى ايران در کشور محل تحصيل


۷. تصوير تمام صفحات گذرنامه


تذکر: کليهٔ مدارک تحصيلى خارجى متقاضى بايد با مهر و تأييد دانشگاه و نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور محل تحصيل باشد.

محل مراجعه

تهران: معاونت دانشجويى و فرهنگي، ادارهٔ کل امور دانشجويان داخل