شرايط درخواست‌کننده

۱. عضو هيئت علمى و داراى تخصص لازم باشد


۲. گذراندن دوره و قبول شدن در امتحان کتبى و شفاهى سونوگرافي، سى تى اسکن و ام.آر.آى

مدارک مورد نياز

۱. گواهى گذراندن دوره‌هاى فوق (سونوگرافى، سى تى اسکن و ام.آر.آى)


۲. تصوير کارت نظام پزشکى


۳. درخواست کتبى

محل مراجعه

تهران: ابتداى خيابان آزادى، روبه‌روى پارک اوستا، ساختمان شمارهٔ ۴ وزارت بهداشت (معاونت پژوهشى)، طبقه سوم، دفتر بازآموزى و نوآموزى


استان‌ها و شهرستان‌ها: مراکز و دفاتر بازآموزى دانشگاه‌ها