يکى از اقدامات اساسى و ضرورى در وزارت آموزش و پرورش تهيه و اجراء طرح‌هاى مناسب رفاهى و درمانى براى کارمندان آموزشى - ادارى است. اين مسئوليت در تشکيلات آموزش و پرورش برعهدهٔ ادارهٔ کل تعاون و تأمين اجتماعى گذارده شده است. موارد زير از جمله اقداماتى است که براى رفاه و درمان کارکنان آموزش و پرورش، مورد توجه و برنامه‌ريزى قرار گرفته و براى اجراء بعضى از آنها قانون‌هاى خاصى وضع شده است.


در کتاب هشت سال تلاش، قسمتى از اقدامات رفاهى فرهنگيان در سال‌هاى ۶۸ تا ۷۵ به‌شرح زير ذکر شده است:


۱. ايجاد مهدهاى کودک فرهنگيان که از ۳۶۱ واحد در سال ۱۳۶۷ به ۷۰۰ واحد در سال ۷۵ رسيده است.


۲. احداث خانه‌هاى سازمانى که از ۴ هزار واحد به ۷ هزار و ۲۶۴ واحد در سال ۷۵ افزايش يافته است.


۳. تعداد درمانگاه‌هاى فرهنگيان از ۵ واحد به ۱۰۸ واحد رسيده است.


۴. تعداد خانه‌هاى معلم که امکانات فرهنگي، کتابخانه، سالن پذيرائي، محل سکونت و امکانات تفريحى و ورزشى دارد از ۱ واحد به ۳۸۵ واحد در سال ۱۳۷۵ افزايش يافته است.


۵. در اجراء مصوبات هيئت دولت و شوراى پول و اعتبار، فرهنگيان در طى دوره مورد بررسى ۵۲۰ ميليارد ريال وام مسکن دريافت کرده‌اند. علاوه بر آن از سال ۱۳۷۳ براى پرداخت يارانهٔ وام مسکن فرهنگيان، اعتباراتى به‌ميزان ۵/۵۴ ميليارد در قوانين بودجه سال‌هاى ۷۳ تا ۷۵ منظور و پرداخت شده است.


۶. در اجراء قانون مسکن فرهنگيان تاکنون زمين يا مسکن آماده به ۶۰ هزار نفر از فرهنگيان واگذار شده است.


۷. تعداد تعاونى‌هاى مصرف نيز از ۱۸۱ واحد در سال ۱۳۶۷ به ۴۱۰ واحد در سال ۱۳۷۵ افزايش يافته است.


۸. براى رفع نيازهاى ضرورى و اضطرارى فرهنگيان مبلغ ۳ ميليارد ريال کمک بلاعوض پرداخت شده است.


۹. راه‌اندازى صندوق ذخيره فرهنگيان با عضويت بيش از ۳۶۴ هزار نفر تا پايان بهمن ماه سال ۷۵، دريافت ۶/۵۶ ميليارد ريال حق‌السهم اعضاء و همين حدود سهم‌الشرکه دولت که از مجموع اين اعتبارات يک‌سوم در کارهاى تجاري، يک‌سوم در خريد سهام و يک‌سوم باقيمانده در فعاليت‌هاى اقتصادى در زمينه مسکن و ساختمان صرف شده است.


- ايجاد و گسترش شرکت‌هاى تعاونى مسکن فرهنگيان


- برنامه‌ريزى براى ايجاد و گسترش شرکت‌هاى تعاونى مصرف فرهنگيان و کمک مالى به اين تعاونى‌ها


- تلاش براى واگذارى خانه‌هاى سازمانى به فرهنگيان


- واگذارى زمين به فرهنگيان فاقد مسکن


- ايجاد تسهيلات لازم براى تهيهٔ مصالح ساختمانى


- تلاش براى اعطاء وام مسکن به فرهنگيان از طريق بانک‌هاى کشور


- تشکيل صندوق‌هاى وام ضروري، تعاون امداد


- تجهيز و راه‌اندازى مراکز بهداشتي، درمانى فرهنگيان


- ايجاد تسهيلات لازم براى استفاده از خدمات بيمهٔ درمانى و بيمهٔ تحصيلى فرزندان فرهنگيان


- تجهيز و راه‌اندازى خانه‌هاى معلم در مناطق مختلف آموزشى کشور


- فراهم‌ کردن شرايط مساعد و فضاهاى مناسب براى اوقات فراغت فرهنگيان به‌ويژه در تابستان


- ترتيب‌دادن سفرهاى علمي، تربيتى و زيارتى.

قانون تأمين مسکن

اين قانون مشتمل بر ماده واحده و ۷ تبصره، در ۱۳ ارديبهشت ۱۳۶۸ از تصويب مجلس شوراى اسلامى گذشته است. در ماده واحدهٔ آن آمده است:


”دولت موظف است در کليه شهرها و بخش‌ها و روستاهاى کشور که امکان واگذارى زمين و مسکن دارد، چهل درصد از اراضى قابل واگذارى و مجتمع‌هاى احداثى وزارت مسکن و شهرسازى و ساير دستگاه‌هاى ذى‌ربط را با اولويت به افراد واجد شرايط آموزش و پرورش (اعم از کارکنان و بازنشستگان) که در سراسر کشور فاقد زمين يا واحد مسکونى هستند، واگذار نمايد“.


کارمندان و افراد شاغل در آموزش و پرورش نسبت به کل کارمندان دولت اولويت دارند.


در تبصرهٔ ۳ اين قانون آمده است:


”دولت موظف است مصالح ساختمانى و لوازم تأسيساتى را تا ۷۵ مترمربع زير بنا با قيمت ثبت شده و با رعايت اولويت در اختيار مشمولان اين قانون قرار دهد“.